Dominantou Čerína je Kostol sv. Martina
Potulka redaktorov TASR po slovenských obciach.

12.10.2020 | Banskobystrický kraj | Autor: E.Krčová

Dominantou obce Čerín je Kostol sv. Martina, ktorý sa týči nad dedinou a označuje sa za umelecko-historický skvost prevyšujúci celoslovenský význam. Národná kultúrna pamiatka spolu so zvonicou a obranným kamenným múrom so strieľňami vytvára jedinečnú siluetu po prístupovej ceste od Zvolena, v noci osvetlenú.

Pochádza zo začiatku 14. storočia a je postavený v gotickom slohu. Hodnotu objektu znásobujú známe gotické nástenné maľby a maľovaný ranorenesančný drevený strop lode. Samotná architektúra a stredoveké fresky sú predmetom neustáleho umeleckého a vedeckého záujmu zo strany kunsthistorikov a reštaurátorov. Pred niekoľkými rokmi čerínsky kostol vyhral v hlasovaní a získal podporu Nadácie VÚB na záchranu vzácnych fresiek vo výške 70.000 eur. Hlasovalo zaň 44.491 ľudí.

"V prvom rade sa chcem poďakovať nášmu Nebeskému Otcovi a v neposlednom rade všetkým vám, ktorí ste svojím hlasom prispeli k získaniu finančnej dotácie na obnovu vzácnych fresiek zo 14. storočia. Som veľmi povzbudený z nasadenia farníkov a mnohých priateľov, ktorí dva týždne neúnavne pracovali na tom, aby sa čerínsky kostolík dostal do povedomia širokej verejnosti. Hlasovanie nabralo také rozmery, ktoré som vôbec neočakával. Zapojili sa nielen veriaci, ale všetci, ktorí si cenia výpovednú hodnotu kultúrneho dedičstva nášho národa," takto sa vtedy prihovoril farár v Čeríne Dušan Mesík.

Na snímke Hrochotský medokýš v katastri Čerín v okrese Banská Bystrica 9. októbra 2020. FOTO TASR - Ján Krošlák.

"Vyhrali sme, bolo to natesno a fresky sa obnovili. Tam vždy treba niečo robiť. Prekrýva sa teraz strecha, kde zatekalo. Osvetlenie kostola platí obec, je to naša dominanta," doplnil starosta obce Pavel Kmeť.

Čerín, ktorý patrí do mikroregiónu Severné Podpoľanie, je známy aj národnou prírodnou pamiatkou Mičinské travertíny, ktorá sa nachádza medzi obcami Dolná Mičiná a Čerín. Hoci ich prevažná časť leží v katastri Čerína, zaužíval sa názov Mičinské travertíny.

"Máme päť minerálnych prameňov hydro-uhličito-vápenato-magnéziových vôd, ktoré podmienili vznik travertínových kôp – chráneného prírodného výtvoru Mičinské travertíny. Prevažná časť, asi 3,71 hektára z celkovej rozlohy 3,83 hektára, sa nachádza v katastri našej obce. V súčasnosti predstavujú činnosťou človeka najmenej narušenú lokalitu tohto typu na Slovensku," priblížil Kmeť.

Pýchou obce sú tiež štátne prírodné rezervácie Čačínska cerina a Jelšovec.