Bánovce nad Bebravou chcú vybudovať systém včasného varovania
Systém by mal stáť viac ako 556.000 eur.

23.09.2020 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková


Samospráva Bánoviec nad Bebravou plánuje vybudovať systém včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Varovný a vyrozumievací systém mesta by mal stáť viac ako 556.000 eur. Vyplýva to z informatívnej správy o podaných projektových žiadostiach, ktorú na svojom rokovaní v septembri vzali na vedomie mestskí poslanci.

Cieľom projektu je zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy prostredníctvom vybudovania účinného systému vyhodnocovania rizík a včasného varovania. V rámci projektu plánuje mesto vybudovať rozhlasovú ústredňu s ovládacím pultom a anténou, retranslačné stanice, výstražné sirény a bezdrôtové koncové body – akustické hlásiče. Financie na tento účel žiada mesto od Ministerstva vnútra SR, v prvom polroku tohto roka bola žiadosť v procese hodnotenia.

Radnica zabezpečí i energetický audit verejných budov, na tento účel získala od Ministerstva životného prostredia SR viac ako 76.000 eur. Rovnako vybuduje i nabíjaciu stanicu pre elektromobily, od Ministerstva hospodárstva SR získala 5000 eur. Ďalších 15.000 eur získalo mesto na rekonštrukciu areálu telovýchovnej jednoty Sokol v Biskupiciach a 20.000 eur na časť sanačných prác budovy mestského úradu.

V druhom polroku minulého roka podalo mesto žiadosť i na dobudovanie technickej infraštruktúry s dôrazom na marginalizované komunity. Od rezortu vnútra žiada približne 459.000 eur. Zabezpečiť chce i zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy mestského úradu za viac ako 100.000 eur, napojenie novej ulice v Biskupiciach na kanalizáciu za viac ako 183.000 eur a stavebno-technické úpravy ciest a chodníkov za viac ako 484.000 eur.

V prvom polroku tohto roka mesto podalo 13 žiadostí o mimorozpočtové prostriedky. Viaceré z nich zrušilo pre pandémiu nového koronavírusu.
Mesto sa plánuje v budúcnosti zamerať najmä na riešenie problematiky intenzifikácie separovaného zberu, revitalizáciu mestského parku, rozvoj cestovného ruchu v regióne, integrovanú stratégiu mestskej oblasti Sever a Stred či projekty zamerané na riešenie problémov v sociálnej oblasti.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina