V Košickom kraji pribudne deväť atrakcií podporujúcich ekoturizmus
KSK ich podporil celkovou sumou 120.000 eur.

04.08.2020 | Košický kraj | Autor: M.Holubčík

Na mapu turistických atrakcií v Košickom kraji pribudne v tomto roku deväť nových projektov zameraných na ekoturizmus. Košický samosprávny kraj (KSK) ich podporil v rámci programu Terra Incognita celkovou sumou 120.000 eur. Informovala o tom krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT).

V Hrabušiciach tak vybudujú ekovčelnicu s voľným chovom včiel a službami apiterapie. V lesoch pri Vinianskom jazere pribudne Lesný kúpeľ, ktorý bude prvý svojho druhu na Slovensku. V Kováčovej v okrese Rožňava dôjde k obnove a zachovaniu vodného mlyna s bohatou históriou. Nová exteriérová prírodná učebňa vznikne na brehoch Morského oka a pre potreby trvalého vstupu na Viniansky hrad pribudne nový most vyrobený tradičnými spôsobmi priamo na hrade.

V regióne Abov a Tokaj vzniknú nové projekty podporujúce vodáctvo, a to inovatívny prvok smart turizmu na rieke Hornád – zrejme prvý "canoe sharing" na svete a rozšírenie turistickej ponuky v rámci krátkych splavov na rieke Ondava. Vylepšením prejde košický kemping a revitalizácie a rozšírenia sa dočká starší náučný chodník Hornád - Milič, prepájajúci významné turistické atrakcie v Above. Všetky tieto projekty sa aktuálne realizujú, termín ich ukončenia je naplánovaný na koniec októbra. 

Ekoturizmus je podľa predsedu KSK Rastislava Trnku aktuálne vo svete veľmi skloňovanou témou, preto ju zaradili do výzvy programu Terra Incognita na rok 2020. "Ide o projekty, ktoré spĺňali podmienky výzvy, mali najväčší potenciál zapadnúť na mapu turistických atrakcií v kraji a svojou udržateľnosťou dokážu rozhýbať cestovný ruch na východe Slovensku. Pomocnú ruku podávame aj lokálnym podnikateľom, pre ktorých je cestovný ruch živobytím," uviedol.

Výzvu na podporu cestovného ruchu vyhlásili vlani na jeseň vrátane mikrograntov podporujúcich ekoturizmus. Žiadatelia sa mohli uchádzať o finančné prostriedky na budovanie infraštruktúry, vznik nového produktu cestovného ruchu v oblastiach prírodného, vidieckeho, kultúrneho a vodáckeho turizmu, agroturizmu či geoturizmu. Zapojiť sa mohli podnikatelia, občianske združenia i organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Projekty, ktoré uspeli, získali okrem finančnej podpory aj marketingovú. "Dňa 8. augusta predstavíme a slávnostne otvoríme prvý z nich, a to Lesný kúpeľ v blízkosti Vinianskeho jazera. Podujatie bude prístupné širokej verejnosti a spojené s výstupom na hrad Vinné," informovala výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková. Projekty majú podľa nej veľký potenciál a predpoklad, že verejnosť zaujmú, navyše, sú priateľské k životnému prostrediu. Pripomína tiež, že hlavným motívom ekoturizmu je "prežívaj zážitky a ochraňuj hodnoty".