Urbanovu vežu v Košiciach opäť sprístupnili
Záujemcom ponúka výstavu pod názvom Dar kráľa.

23.06.2020 | Košický kraj | Autor: M.Holubčík

Urbanova veža v centre Košíc je po šiestich rokoch opäť prístupná verejnosti. Aj napriek prebiehajúcim rekonštrukčným prácam na pamiatke je v jej interiéri nová výstava pod názvom Dar kráľa, ktorá približuje spôsob a princípy výroby omšového vína, vývoj katolíckej liturgie či stredoveký eucharistický zázrak, ktorým sa Košice stali pútnickým mestom.

„Keďže je táto národná kultúrna pamiatka zasvätená patrónovi vinohradníkov, svätému Urbanovi, pre návštevníkov sme pripravili expozíciu, vďaka ktorej sa dozvedia viac o výrobe omšových vín. Okrem toho sú tu vystavené kňazské rúcha z obdobia tridentskej liturgie, historicky cenné liturgické knihy a iné predmety, ktoré približujú ducha doby. Zároveň výstava poukazuje na stredoveký eucharistický zázrak, ktorý sa stal ešte pred rokom 1350 v prvom kostole sv. Alžbety a zviditeľnil a povýšil mesto Košice na pútnické mesto, a to bulou pápeža Bonifáca IX. z roku 1402,“ uviedol autor výstavy Tomáš Harbuľák. Výstava je počas letnej sezóny otvorená každý deň od obeda do 17.00 h. V prípade záujmu je potrebné vopred sa ohlásiť na farskom úrade.

S rekonštrukciou Urbanovej veže začala nezisková organizácia Perly Gotickej cesty vo februári, dôvodom bol dlhoročný havarijný stav, ktorý ohrozoval okoloidúcich. Projekt je financovaný z programu cezhraničnej spolupráce ENI HUSKROUA, ktorého koordinátorom je Košický samosprávny kraj (KSK), vo výške 550.000 eur. Kraj zároveň poskytol na opravu tejto národnej kultúrnej pamiatky dotáciu vo výške 10.000 eur, informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Urbanova veža potrebuje komplexnú obnovu, ktorá si vyžaduje investíciu viac ako 1,3 milióna eur, preto boli práce rozdelené na tri etapy. Prvá etapa, ktorá má byť ukončená vo februári 2021, zahŕňa opravu strechy a krovu, výmenu keramickej krytiny, obnovu vrcholového kríža s makovicou a zreštaurovanie exteriéru veže.

„Dlhodobo sme čelili kritike, že z Urbanovej veže opadávajú škridly a ohrozuje tým okoloidúcich. Sme preto radi, že sa podarilo začať s prácami a môžeme túto pamiatku obnoviť. Keďže bude ešte potrebné zreštaurovať priestor pod strechou arkád a náhrobné kamene po stenách veže, zapojili sme sa ďalších výziev na získanie finančných zdrojov,“ povedala manažérka organizácie Perly Gotickej cesty Mária Bartková.

Čerpanie prostriedkov z programov cezhraničnej spolupráce je podľa predsedu KSK Rastislava Trnku zložitým administratívnym procesom. „Sme však radi, že táto nezisková organizácia sa zapojila do projektu a vďaka technickej asistencii kraja bola úspešná,“ uviedol.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

7.august - Remeslá našich predkov

Remeselný jarmok v starej Turej

8.august-Ľudový jarmok Pod vŕbičkami

Vystúpenia folklórnych súborov Nedožery-Brezany

9.august- Ľanová nedeľa v Múzeu slovenskej dediny

Martin Múzeum slovenskej dediny