V Bolešove chcú rozšíriť materskú školu o detské jasle
Investícia by mala stáť za 240.000 eur.

18.06.2020 | Trenčiansky kraj | Autor: M.Podmaník

Dvojpodlažnú budovu materskej školy v Bolešove v Ilavskom okrese chce obec prístavbou rozšíriť o jasle. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila obec vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Prístavbou vzniknú detské jasle pre 12 detí. Celá prístavba bude bezbariérová. Celková predpokladaná hodnota zákazky je takmer 240.000 eur bez DPH. Navrhovaná prístavba jednej triedy detských jaslí bude z hľadiska technickej infraštruktúry napojená všetkými inžinierskymi sieťami na materskú školu.

Lehota na predkladanie ponúk je do 14. júla 2020, nové jasle by mali byť dokončené do 200 dní od zadania zákazky. Prístavba bude financovaná z eurofondov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina