Na obnovu námestia v Hlohovci vyhlásili architektonickú súťaž
Súčasťou zadania je aj zmiernenie dopadov klimatických zmien.

15.06.2020 | Trnavský kraj | Autor: D.Ondrušková

Úplne prvú architektonickú súťaž v histórii Hlohovca vyhlásila radnica na obnovu Námestia sv. Michala. Úpravy majú podľa hovorkyne mesta Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej podporiť význam historickej centrálnej architektúry, prinavrátiť plochy verejných priestorov peším i cyklistom a vytvoriť atraktívny pobytový priestor.

"Námestie sv. Michala je Hlohovčanmi vnímané ako najvýznamnejší verejný priestor v centre mesta. Jeho súčasný stav však nie je lichotivý, čo potvrdili aj participácie s verejnosťou z posledných rokov," uviedla hovorkyňa. Všetky odovzdané súťažné návrhy podľa nej musia vychádzať zo zadania, ktoré pripravil odbor stratégie.

"Pri tvorbe spolupracovali viaceré odbory mestského úradu, dotknutí aktéri z námestia i externí odborníci. Veľký dôraz bol kladený aj na nápady obyvateľov mesta. Verejnosť bola prvýkrát zapojená do participácie a zberu informácií už v roku 2016," informovala. Najviac rezonovali témy bezpečnosti chodcov, nedostatok zelene, veľké parkovacie plochy a chýbajúca historická pamäť miesta. Súčasťou zadania je aj zmiernenie dopadov klimatických zmien, s čím súvisí obnova a doplnenie zelene a povrchov s možnosťou vsakovania dažďovej vody. Nebude chýbať ani vytvorenie priestoru pre podujatia či iné aktivity, vodný prvok, nový mobiliár a ďalšie novinky.

Mesto si zvolilo formu dvojkolovej súťaže. "V druhom kole dopracujú vybraní traja až piati uchádzači svoje návrhy aj s pripomienkami. Na konci bude vybraný víťazný návrh, ktorý sa stane budúcim dodávateľom projektovej dokumentácie pre obnovu námestia. Výber postupujúcich a víťazných návrhov bude mať na starosti nezávislá medzinárodná odborná porota," uviedla Hrinková Siebenstichová. Ak pôjde všetko podľa plánu, tak po príprave projektových dokumentácií a vybavení všetkých potrebných povolení chcú začať so stavebnými prácami v roku 2022. V medzičase bude mesto v spolupráci s mestským kultúrnym centrom pripravovať aktivity a podujatia pre verejnosť, ktoré budú mať za cieľ ukázať budúce možné fungovanie námestia pre ľudí.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

30.september - Deň Paľa Bielika

Prvý ročník spomienkového podujatia v Kynceľovej

1.október - Bitka o Bratislavu 2022 - Prešporok 1620

Rekonštrukcia bitky o Bratislavu, Sad Janka Kráľa

2. október - Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Skalica, Námestie slobody