Košické kúpaliská pripravujú na sezónu
Kúpalisko na Rumanovej ulici vstúpi do letnej sezóny s novým bazénom.

14.04.2018 | Košický kraj | Autor: M.Holubčík

Kúpalisko Červená hviezda bude mať nové atrakcie pre najmenších návštevníkov. Naopak, Kúpalisko Triton nie je v súčasnom stave prevádzkyschopné a pre verejnosť musí zostať zatvorené. Informoval o tom košický magistrát.

"Vykonali sme opakované obhliadky areálu Kúpaliska Triton a preštudovali sme všetky dostupné podklady, vrátane revíznych a technických správ k technologickým zariadeniam. Dospeli sme k jednoznačnému záveru, že Kúpalisko Triton nie je v stave spôsobilom na ďalšiu prevádzku a potrebuje nevyhnutne komplexnú rekonštrukciu," uviedol riaditeľ spoločnosti Tepelné hospodárstvo Košice (TEHO) Štefan Kapusta.

TEHO okrem prevádzkovania zmodernizovaných kúpalísk ČH a Rumanova postupne preberá do správy aj Kúpalisko Triton. To má podľa magistrátu okrem zrekonštruovanej technológie úpravne vody v kritickom stave všetky technologické zariadenia. Zrekonštruovaná technológia úpravne vody bola umiestnená do nevhodných priestorov, takže ani počas jej prevádzky nie je možné dodržať zásady ochrany a bezpečnosti práce pri manipulácii s chemickými látkami pre úpravu bazénovej vody.

"Elektrické zariadenia na Kúpalisku Triton sú umiestnené pod úrovňou terénu a nevyhovujú tomuto prostrediu, elektrické rozvádzače sú zavlhnuté zvnútra aj zvonku. Periférne elektrické zariadenia, zásuvky, ani osvetľovacie telesá nie sú vo vyhotovení vhodnom do vlhkého prostredia. V takomto stave je vylúčené ich prevádzkovať alebo získať platné revízie," informovala hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová. 

V areáli kúpaliska chýbajú sprchy s teplou pitnou vodou, ako to vyžaduje platná vyhláška ministerstva zdravotníctva. Ďalším závažným nedostatkom je, že tobogany nemajú žiadne revízie a skúšky potvrdzujúce ich bezpečnú prevádzkovateľnosť podľa platnej európskej normy. Úplne nefunkčný je plavecký bazén a všetky bufety a stánky v jeho areáli sú v zlom technickom stave. Toalety potrebujú nevyhnutnú rekonštrukciu, revízie a skúšky si vyžadujú aj studne v areáli kúpaliska. 

"Najvážnejším problémom Kúpaliska Triton sú ale majetkovo-právne nevysporiadané pozemky, na ktorých sa kúpalisko nachádza. Väčšina z nich nie je vo vlastníctve mesta Košice, ktoré kúpalisko prevzalo od Miestneho podniku služieb Mestskej časti Košice – Juh v likvidácii od 1. januára 2018. Investícia do komplexnej rekonštrukcie a modernizácie Kúpaliska Triton zo strany mesta Košice je podmienená tým, že musí vlastniť všetky pozemky v areáli kúpaliska," uviedla Šnajdárová.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

28. februára - Krňačky Chopok

3. ročník podujatia O Veľkú cenu Jasnej (28. - 29. februára)

28.februára - Winter Jazzfest Trnava 2020

5. ročník podujatia kultúrne centrum Malý Berlín

28. februára - Galavečer Športová osobnosť Košíc

Košice, hotel DoubleTree by Hilton