V Bernátovciach realizovali skríning zdravotného stavu ľudí bez domova
Cieľom bolo zmonitorovať potreby klientov.

26.05.2020 | Košický kraj | Autor: D.Semanová

Tretina klientov útulku pre ľudí bez domova v Bernátovciach trpí hypertenziou a viacerí by vzhľadom na svoj zdravotný stav mali byť v inom type zariadenia. Vyplýva to z minulotýždňového dobrovoľného skríningu zdravotného stavu ľudí bez domova v tomto útulku a nocľahárni pri Košiciach. Podľa Nadácie Dedo niekoľkých tiež testovali na ochorenie COVID-19, ani jeden z testovaných nemal pozitívny výsledok.

„U ľudí a rodín bez domova bola preukázaná vysoká miera sociálneho vylúčenia a sťaženého prístupu k zdravotnej starostlivosti, ako aj dôležitosť prístupu k bývaniu. Mnohí klienti potrebujú intenzívnu zdravotnú starostlivosť a mali by byť v inom type služieb,“ uviedla manažérka pre rozvoj Nadácie Dedo Alena Vachnová, podľa ktorej je dôležité naďalej pracovať na advokácii a prinášaní konkrétnych zmien a riešení v tejto oblasti.

Ako povedala Michaela Kostičová z občianskeho združenia Equita, u tretiny klientov zariadenia Oáza - nádej pre nový život v Bernátovciach, medzi ktorými je mnoho seniorov s vážnymi zdravotnými znevýhodneniami, rodiny s deťmi či mladí ľudia po odchode z detských domovov, zistili hypertenziu.

„U viacerých z nich bola potrebná okamžitá intervencia a nastavenie na základnú liečbu. Zdravotný stav štyroch klientov si vyžadoval okamžité odoslanie do zdravotníckeho zariadenia na ďalšie odborné vyšetrenia a nastavenie liečby,“ dodala s tým, že zlý zdravotný stav klientov poukázal na potrebu pravidelného monitorovania a zabezpečenia dostupnej odbornej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom skríningu bolo zmonitorovať zdravotný stav a zdravotné potreby klientov, poskytnúť im základné ošetrenie, nastaviť ich na základnú liečbu a v prípade potreby ich odoslať na odborné vyšetrenie. Dáta budú po spracovaní použité na advokačné aktivity v tejto téme na lokálnej i národnej úrovni. Dobrovoľníci zrealizovali 170 rozhovorov a vyšetrení klientov. K základným sledovaným parametrom patrili meranie tlaku, telesnej teploty, cukru v krvi a u vybraných klientov a pracovníkov na základe dobrovoľnosti vykonali rýchlotest na nový koronavírus. Ako nadácia uvádza, ide o prvý komplexný zdravotný skríning ľudí bez domova na východnom Slovensku.

Podľa Vachnovej chcú spolu s partnermi naďalej pracovať na dostupnom bývaní, zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre rodiny a jednotlivcov bez domova. „Aktuálne pripravujeme pilotný projekt Housing First v Košiciach, ktorý môže zjednodušiť prístup týchto ľudí k sociálnemu nájomnému bývaniu,“ doplnila s tým, že vytvorenie stabilného a bezpečného domova prináša aj zlepšovanie zdravotného stavu.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina