V Bojnej  učia náboženstvo v špeciálnej učebni
Jej súčasťou je zachránený oltár z kaplnky zrúcaného kláštora Školských bratov.

12.04.2018 | Nitriansky kraj | Autor: D.Švelková

Žiaci základnej školy v obci Bojná v okrese Topoľčany sa od štvrtka učia náboženstvo v špeciálnej učebni. Jej súčasťou je zachránený oltár z kaplnky zrúcaného kláštora Školských bratov v Bojnej. Drevený oltár putoval po rôznych miestach, až skončil v zabudnutých skladových priestoroch. V roku 2011 sa ho obci podarilo vrátiť späť do Bojnej, kde bol uložený v priestoroch kultúrneho domu. Zriadením učebne chce obec zachovať odkaz Školských bratov.

 „Pečať, ktorú vtlačili našej obci, je i po rokoch stále viditeľná. Usilujeme sa ju s úctou zachovať i pre ďalšie pokolenia. Odkaz Školských bratov a ich zakladateľa sv. Jána de la Salle navždy ostane súčasťou našej histórie,“ povedal starosta Bojnej Jozef Stankovský. 

Rehoľa Školských bratov pôsobila v Bojnej od roku 1901, kedy zrekonštruovala chátrajúcu budovu bývalej vojenskej nemocnice a vybudovala v nej Výchovný ústav pre chlapcov sv. Jána de la Salle. Jeho súčasťou bola aj kaplnka s dreveným oltárom. Bratia získavali zo zahraničia množstvo učebných pomôcok, boli zriadené rôzne učebne, kresliarne, hudobná sála, telocvičňa, ktorá slúžila aj ako divadelná sála s pódiom. „Škola bola postupne vybavená lepšie, ako ktorékoľvek gymnázium  či meštianska škola v Uhorsku a neskôr v Československu,“ dodal Stankovský.

Zariadenie pomáhalo obyvateľom obce počas dvoch svetových vojen, no polstoročnice fungovania sa nedočkalo. Po druhej svetovej vojne a zmene politických pomerov sa v noci z 3. na 4. mája 1950 rozhodlo o ukončení pôsobenia Školských bratov v Bojnej.

Vtrhnutím vtedajších štátnych bezpečnostných zložiek do ústavu a odvlečením 25 členov bola činnosť rehole ukončená. Školskí bratia boli často presúvaní po iných kláštoroch či umiestnení do pracovných táborov, kde kruté zaobchádzanie mnohí z nich neprežili. Nikto z rehole Školských bratov sa už do svojich škôl nevrátil.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

2. júna - Župný trh vo Zvolene

Zvolen, Námestie SNP

3. júna - Huncútsky deň v skanzene

Svidník, skanzen SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry

4. júna - Detský Slanický ostrov umenia

Dobrodružná výprava za umením a zábavou Slanická Osada