Výpadok príjmov v rozpočte Levíc ovplyvní bežné aj kapitálové výdavky
Samospráva v tieni koronavírusu.

20.05.2020 | Nitriansky kraj | Autor: D.Švelková

Mesto Levice rovnako ako ostatné samosprávy na Slovensku počíta s negatívnymi následkami koronakrízy, ktoré sa prejavili výpadkom príjmov v rozpočte mesta. Najväčší výpadok príjmov radnica očakáva najmä z podielových daní, ktorý podľa predbežných odhadov dosiahne dva milióny eur. „Tento deficit bude mať značný vplyv na bežné aj kapitálové výdavky mesta,“ skonštatovali mestskí poslanci, ktorí na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili upravený rozpočet mesta.

Okrem výpadku z podielových daní počíta levická samospráva aj s výpadkami príjmov z nájmov nebytových priestorov mesta a kultúrno-spoločenských podujatí. O odpustení nájomného prevádzkam umiestneným v nebytových priestoroch mesta, ktoré museli byť pre mimoriadne opatrenia zatvorené, rozhodnú mestskí poslanci na riadnom rokovaní zastupiteľstva v júni.  

Úspory hľadali poslanci predovšetkým v bežných výdavkoch, škrty však neobišli ani kapitálové výdavky. Na opačnej strane bolo nevyhnutné zvýšiť výdavky na neočakávané potreby, ktoré vznikli v tomto roku. „Chýbajúce zdroje boli doplnené aj z rezervného fondu v súlade s novými rozpočtovými pravidlami. Celkovo našlo mesto úspory v bežných výdavkoch vo výške 600.000 eur a ďalších 1,4 milióna eur v kapitálových výdavkoch,“ informovala Adriana Macáková z Mestského úradu v Leviciach. Podľa vyjadrenia viacerých poslancov, ak bude potrebné ďalšie vykrytie deficitu z podielových daní, mesto by malo hľadať zdroje len v bežných výdavkoch nie v kapitálových investíciách.

Na strane kapitálových výdavkov poslanci zrušili plánovanú výstavbu parkoviska na Ul. Kpt. Nálepku a Saratovskej ulici. Z bežných výdavkov radnica znížila výdavky na propagáciu, súťaže aj medzinárodnú spoluprácu. Mestom organizované podujatia boli zrušené, šetriť bude samospráva aj na školeniach a služobných cestách zamestnancov.

Opatrenia sa dotknú aj platov zamestnancov mesta. Učiteľom materských škôl, vychovávateľkám, kuchárkam školských jedální, upratovačkám, pracovníkom centra voľného času, základnej umeleckej školy, detských jaslí či zamestnancom mestských organizácií bol znížený plat z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa na 80 percent.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

18.september - Veľkošarišská kvapka krvi

Mestský úrad Veľký Šariš

19.septembra Chodníčkami Alexandra Pavloviča

29. ročník turistického pochodu - Svidník

20.septembra - Nedeľa svätého Huberta

Kysucké múzeum Čadca