V Prešove si uctili pamiatku Jána Pavla II.
Pripomenuli si 100. výročie jeho narodenia.

19.05.2020 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Pri príležitosti 100. výročia narodenia pápeža Jána Pavla II. sa v pondelok pri jeho soche inštalovanej v roku 2012 medzi rímskokatolíckym a evanjelickým chrámom v Prešove konal pietny akt kladenia vencov.

Ako TASR informovala Ivana Ondriová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja, pietna spomienka sa uskutočnila na pozvanie honorárneho konzula Poľskej republiky v Prešove Jána Hudackého. Inicioval ju v mene mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Poľska v Slovenskej republike Krzysztofa Strzalka. Zúčastnili sa na nej tiež predseda PSK Milan Majerský, primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová a dekan rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove Ján Dronzek.

 "Ján Pavol II. bol veľkým synom poľského národa a mal blízko aj k Slovákom, o čom svedčia jeho tri návštevy Slovenska v rokoch 1993, 1995 a 2003. Preto som rád, že sme si pri jednej zo sôch umiestnenej na pamiatku tohto mimoriadne láskavého človeka, právom označovaného za duchovného velikána, mohli uctiť jeho 100. výročie narodenia," uviedol počas pietneho aktu kladenia vencov Hudacký.

Prítomní vzdali Jánovi Pavlovi II. úctu tiež spoločnou modlitbou a zároveň si pripomenuli vznik jeho bronzovej podobizne v Prešove, ktorej autorom je košický sochár Peter Beňo. Socha s výškou dva a pol metra stojí podľa Ondriovej na mieste, kadiaľ Ján Pavol II. prechádzal počas svojej návštevy Prešova v roku 1995. Vyobrazuje ho v jeho typickej pozícii so sklonenou hlavou a vykročením vpred, ktorá je symbolom jeho otvorenej mysle. Zároveň ňou pobáda ľudí k modlitbe.

Ján Pavol II., vlastným menom Karol Józef Wojtyla, sa narodil 18. mája 1920 a bol pápežom 27 rokov. Počas svojho pôsobenia blahorečil a kanonizoval viac ľudí ako hociktorý z jeho predchodcov. S otvorenou mysľou pristupoval k riešeniu náboženskej rovnosti a neúnavne viedol politický dialóg so všetkým národmi, pričom sa výraznou mierou pričinil aj o pád železnej opony. Zomrel 2. apríla 2005, 46 dní pred svojimi 85. narodeninami.