Obec Dobrá Niva žiada o dotácie na opravy
Opraviť treba cestu pri pošte a NKP Dom u Lukáčov

14.04.2020 | Banskobystrický kraj | Autor: J.Poliak

Dve žiadosti o štátnu dotáciu podala v uplynulých dňoch samospráva obce Dobrá Niva v okrese Zvolen. Jednou žiada o podporu na rekonštrukciu cesty pri pošte, druhou na úpravu priestorov v národnej kultúrnej pamiatke (NKP) Dom u Lukáčov.

Ako o tom informuje na stránke obce starosta Milan Jakubík, koncom marca začali aj s kultiváciou priestoru bývalej skládky odpadu v časti Kratiny. "Chceme tým reálne začať riešiť problematiku odpadového hospodárstva v obci," uviedol. Ďalším krokom má byť kultivácia skládky bioodpadu v časti Pod Jalovinou, ktorá sa má úplne uzavrieť.  

"Na zber odpadu v obci slúži zberný dvor, kde sme už aj realizovali prvé zmeny v systéme zberu odpadu. Najhlavnejšou zmenou je systém zberu bioodpadu, keď už priamo na zbernom dvore triedime zelený odpad na dendromasu, ktorú hneď drvíme, a fytomasu," priblížil systém zberu a nakladania s odpadom starosta.

Z týchto komodít chcú ďalej vytvárať kompost, ktorý budú obyvatelia bezplatne používať na svoje vlastné účely.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29