Technické služby mesta Prešov obnovili jarné upratovanie
Zber budú vykonávať prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.

01.04.2020 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Prešov 1. apríla (TASR) - Technické služby mesta Prešov od stredy obnovujú jarné upratovanie v meste, ktoré bolo pozastavené 16. marca. Zber objemného odpadu z domácností budú vykonávať prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

Kontajnery pristavia podľa odsúhlaseného harmonogramu pre tohtoročné jarné upratovanie. "V novom harmonograme sú upravené termíny začiatku druhého, tretieho a štvrtého cyklu jarného upratovania. Prvý cyklus bol zabezpečený v pôvodnom termíne od 11. marca. Ďalšie tri cykly budú v termínoch od 1. apríla, 15. apríla a 22. apríla. V prípade dodatočných požiadaviek poslancov mesta a obyvateľov bude doplnkový piaty cyklus jarného upratovania realizovaný v termíne od 29. apríla," uviedla Šitárová s tým, že pre jarné upratovanie bude pristavených celkovo 105 veľkoobjemových kontajnerov.

Budú podľa jej slov k dispozícii do naplnenia, respektíve maximálne počas siedmich dní. "Je možné do nich vkladať objemný odpad z domácností a verejných priestranstiev, ako sú nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu a podobne. Nie je možné tam vkladať biologicky rozložiteľný odpad, ako sú konáre, tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, opadané ovocie, zvyšky zeleniny a podobne. Tento odpad je možné položiť vedľa kontajnera alebo bezplatne odovzdať na zberné dvory na Bajkalskej a Jesennej ulici," povedala Šitárová.

Do rozmiestnených veľkoobjemových kontajnerov sa tiež nesmie vkladať nebezpečný odpad, ako sú akumulátory, autobatérie, žiarivky a obaly z farieb. Rovnako ani elektroodpad, čiže chladničky, mrazničky, sporáky, televízory či osobné počítače.

"Takýto odpad môžu občania bezplatne odovzdať a uložiť na zberných dvoroch na Bajkalskej a Jesennej ulici v pondelok až sobotu v čase od 9.00 do 17.00 h," dodala Šitárová.

Na zberné dvory môžu ľudia vstupovať len s nasadeným ochranným rúškom a rukavicami a môžu tam stráviť len čas nevyhnutný na odovzdanie dovezeného odpadu a na zaznamenanie požadovaných údajov.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29