Mesto Holíč finančne podporí záujmovú činnosť
Mesto rozdelilo  125.000 eur na podporu činnosti záujmových a športových organizácií.

04.04.2018 | Trnavský kraj | Autor: V.Miček

 Oproti minulému roku sa účelové dotácie zvýšili o 27.000 eur. Nenávratné finančné prostriedky boli pridelené 34 subjektom. „Podpora aktivít miestnych organizácií v rôznych oblastiach je jedným z trvalých záujmov mesta, o čom svedčí aj zvýšenie finančných prostriedkov,“ poznamenal pri tejto príležitosti primátor Holíča Zdenko Čambal.

Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí. To medzi 29 záujmových organizácií rozdelilo spolu sumu vo výške 122.000 eur. Dotácie z rozpočtového fondu primátora v celkovej výške 3000 eur získal Klub filatelistov a štyria športoví reprezentanti Slovenska.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov