V Prešove zasadala Rada hierarchov gréckokatolíckej cirkvi
Zaoberala sa aj budúcoročným sčítaním obyvateľov.

27.02.2020 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku sa na svojom stredajšom (26. 2.) zasadnutí v Prešove zaoberala budúcoročným sčítaním obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa má uskutočniť na Slovensku v roku 2021, ako aj prekladom kníh. TASR o tom informoval hovorca Prešovskej archieparchie Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove Michal Pavlišinovič.

"V pracovnej časti hierachovia schválili nový slovenský preklad Knihy pohrebov kňaza a laika a taktiež Obradu malého svätenia vody, na ktorých pracovala Gréckokatolícka metropolitná liturgická komisia a taktiež odobrili doplnený štatút tejto liturgickej komisie. Rokovali tiež o slovenskom preklade Katechizmu Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi a o ďalšom postupe s cieľom prípravy vlastného Katechizmu Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku," uviedol Pavlišinovič.

Ako ďalej povedal, zaoberali sa aj takmer hotovým partikulárnym právom Prešovskej metropolie sui iuris, ktoré po zapracovaní niekoľkých pripomienok môže byť zaslané do Ríma na Kongregáciu pre východné cirkvi, a schválili Kurikulum gréckokatolíckych učebníc Náboženskej výchovy a Náboženstva.

 "Šéfredaktor metropolitného časopisu Slovo Juraj Gradoš informoval vladykov o aktuálnom náklade a stave hospodárenia a predniesol aj víziu, ako napredovať pri vydávaní tohto oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku," povedal Pavlišinovič.

"Rada hierarchov sa zaoberala aj budúcoročným sčítaním obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa má uskutočniť na Slovensku budúci rok, taktiež misijným pôsobením a pastoráciou gréckokatolíckych veriacich mimo územia Slovenska, zvlášť v Nemecku a Veľkej Británii," priblížil Pavlišinovič.

 Zasadnutiu predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Zúčastnili sa ho apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie Cyril Vasiľ SJ, bratislavský eparcha Peter Rusnák, torontský eparcha Marián Andrej Pacák CSsR a ako hostia boli prítomní vladyka Ladislav Hučko z Apoštolského exarchátu gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike a sekretár Apoštolskej nunciatúry na Slovensku Andrij Yevchuk, ktorý na zasadnutí zastupoval apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Giacoma Guida Ottonella.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky platia prísne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu