V Devínskej Novej Vsi zvažujú prvácku triedu, v ktorej by sa učila i chorvátčina
Samospráva rozbehne rokovania po jarných prázdninách.

11.02.2020 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

V bratislavskej Devínskej Novej Vsi by mohli od septembra otvoriť prvácku triedu, v ktorej by sa deti učili aj chorvátsky jazyk. Sondovanie tejto možnosti a záujmu potvrdil starosta mestskej časti Dárius Krajčír.

"Po jarných prázdninách chcem skonzultovať túto možnosť s riaditeľmi našich základných škôl," povedal pre TASR. Priznal, že predbežný záujem evidujú, rovnako vníma možnosť spolupráce s Maticou chorvátskou, ktorá by mohla zabezpečiť lektora. Otvára sa aj šanca využiť na projekt granty. "V rámci ôsmich tried, ktoré v novom školskom roku budeme otvárať, si preto predbežne naozaj vieme predstaviť jednu triedu, v ktorej by sa vyučovala chorvátčina," uviedol Krajčír.

Pripomenul, že Devínska Nová Ves udržuje a rozvíja chorvátske tradície, vyplývajúce z faktu, že kedysi túto obec založili práve Chorváti. V mestskej časti pôsobí aj Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, každoročne v júni sa tam koná Festival chorvátskej kultúry, Devínska Nová ves udržuje družobné vzťahy s viacerými chorvátskymi samosprávami.

Možnosti vyučovania chorvátskeho jazyka sondujú aj v Jarovciach, ktoré patria medzi bratislavské mestské časti s najsilnejšou chorvátskou tradíciou. Starosta Jaroviec Jozef Uhler sa taktiež zúčastnil na minulotýždňovom stretnutí, ktoré zorganizoval splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. "Hľadáme reálne možnosti, ako naštartovať vyučovanie chorvátskeho jazyka na školách," uviedol o stretnutí splnomocnenec.

Bukovszky pripomenul, že možnosť vyučovať jazyky národnostných menšín na základných školách podporuje od roku 2018 aj štvorpercentné zvýšenie normatívu na žiaka, ktorý sa učí jazyk národnostnej menšiny - konkrétne rusínsky, rómsky, ukrajinský, ruský, nemecký alebo chorvátsky jazyk - ako povinný predmet. V 1. ročníku ide o jednu hodinu vyučovania menšinového jazyka, od 2. do 7. ročníka sú to dve hodiny a v ôsmom a deviatom ročníku tri hodiny vyučovania jazyka menšiny.

Od školského roka 2018/2019 sa k tomuto systému podľa údajov rezortu školstva pripojila v rámci celej SR jedna základná škola s vyučovaním ukrajinského jazyka, dve školy s vyučovaním rusínskeho, tri školy s vyučovaním rómskeho jazyka a štyri školy, ktoré vyučujú nemčinu v rámci vyučovania jazyka národnostnej menšiny v SR.

Základná škola, v ktorej by sa vyučoval chorvátsky jazyk, zatiaľ na Slovensku nie je.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina