Nové Mesto pokračuje v príprave spustenia pilotnej parkovacej zóny
 Cena je odhadovaná na 208.000 eur.

11.02.2020 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Bratislavské Nové Mesto pokračuje v príprave spustenia pilotnej zóny rezidentského parkovania v okolí Tehelného poľa. Mestská časť v súčasnosti obstaráva informačný systém, ktorého súčasťou by mala byť aj evidencia registrovaných užívateľov, platobný portál a 26 parkovacích automatov. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Cena je odhadovaná na 208.000 eur. Ponuky je možné predkladať do 24. februára.

Nové Mesto schválilo vlani v decembri všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Platiť by malo začať 1. mája 2020. Ide o základný dokument, ktorý určuje základné pravidlá pre rezidenčné parkovanie zvýhodňujúce miestnych obyvateľov, pilotnou zónou je lokalita Tehelného pola.

V praxi by mal systém fungovať tak, že počas dňa bude možné v zóne parkovať bez obmedzení, avšak v čase od 18.00 do 8.00 h nasledujúceho dňa budú mať oprávnenie zaparkovať v zóne len držitelia rezidentských, návštevníckych, bonusových a abonentských parkovacích kariet. Spustením rezidenčného parkovania prestanú platiť staré vyhradené parkovacie miesta a nebudú vydávané nové. Občania s ŤZP budú môcť parkovať za rovnakých podmienok naďalej. Oprávnenie na riešenie priestupkov bude mať mestská a štátna polícia.

Parkovanie bude možné len na vyhradených parkovacích miestach, nie na chodníkoch. V značení parkovacích miest a osádzaní dopravných značiek by sa malo pokračovať na jar. Poplatok za parkovanie bude možné uhradiť prostredníctvom mobilnej aplikácie, SMS alebo v parkomate.

Mestská časť, ktorá pripravuje ďalšie parkovacie zóny, má zverejnené na webe aj odpovede na najčastejšie otázky v súvislosti s parkovaním.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina