Cyklotrasa prepojí centrum Nových zámkov so železničnou stanicou
Celkový rozpočet projektu je 141.867 eur.

10.02.2020 | Nitriansky kraj | Autor: D.Švelková

Ilustračné foto.

Mesto Nové Zámky získalo dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR na výstavbu cyklotrasy, ktorá prepojí centrálnu mestskú zónu so železničnou stanicou v Nových Zámkoch. Celkový rozpočet projektu je 141.867 eur, z toho ministerstvo na projekt odsúhlasilo 95 percent z celkového rozpočtu, čo predstavuje 134.774 eur. Mesto na projekt prispeje vlastnými zdrojmi vo výške päť percent, čo znamená sumou 7093 eur.

Výstavba cyklistickej infraštruktúry je podľa vedenia mesta jednou z hlavných podmienok rozvoja cyklistickej dopravy v Nových Zámkoch, kde je cyklistická doprava stále populárnejšia. Účelom projektu je prepojiť doteraz neprepojené mestské časti a zvýšiť tak ich využiteľnosť vďaka celistvosti, priamosti, bezpečnosti, pohodliu a atraktivite.

Cyklistická doprava vytvára potenciál na prepojenie s vlakovou a autobusovou dopravou, čím bude umožnené ucelené riešenie integrovanej dopravy. Realizáciou projektu získa mesto novú cyklotrasu. Využívať ju budú nielen obyvatelia Nových Zámkov, ale aj obyvatelia spádových obcí a turisti prichádzajúci do mesta.

Z historicky prvej výzvy MDV SR na predkladanie žiadostí o dotáciu na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky postavia úspešní žiadatelia 50 kilometrov cyklotrás, vypracujú projekty na vybudovanie ďalších 50 kilometrov cykloinfraštruktúry a zabezpečia 1200 odkladacích miest pre bicykle. Pôvodne bolo na cyklovýzvu vyčlenených 6 miliónov eur, pre vysoký záujem ministerstvo dotáciu navýšilo o ďalších 7 miliónov eur.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

7.august - Remeslá našich predkov

Remeselný jarmok v starej Turej

8.august-Ľudový jarmok Pod vŕbičkami

Vystúpenia folklórnych súborov Nedožery-Brezany

9.august- Ľanová nedeľa v Múzeu slovenskej dediny

Martin Múzeum slovenskej dediny