Bratislava chystá manuál verejného osvetlenia
Samospráva plánuje jeho systematickú obnovu.

09.02.2020 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Mesto Bratislava zvažuje, či vyhlási súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia alebo ho prevezmeme do prevádzky vo vlastnej réžii. Rozhodne sa po vyhodnotení technicky a ekonomicky najvýhodnejšieho prevádzkového modelu. Problematický stav verejného osvetlenia chce však riešiť najprv stabilizáciou jeho prevádzkyschopnosti a následne plánuje systematicky investovať do obnovy. Pre TASR to uviedol hovorca hlavného mesta Peter Bubla s tým, že magistrát už v súčasnosti pripravuje manuál osvetlenia.

Manuál má zadefinovať technologické a prevádzkové štandardy pre sústavu verejného osvetlenia, ale aj investičný plán, na základe ktorého bude sústava verejného osvetlenia systematicky obnovovaná. "V roku 2020 budeme realizovať opatrenia, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť a bezpečnosť sústavy verejného osvetlenia," povedal pre TASR Bubla.

Medzi tieto opatrenia patria podľa jeho slov najmä sanácia skorodovaných a zrezaných stožiarov (približne 1000 kusov nových stožiarov), výmena guľových svietidiel ako zdroja rušivého svetla za energeticky efektívnejšie vo vybraných vnútroblokoch a parkoch vo všetkých mestských častiach (približne 1000 kusov nových svietidiel). Taktiež odstraňovanie káblových porúch a lokálne zvyšovanie kvality osvetlenia jednoduchými opatreniami na kritických miestach, napríklad Sad Janka Kráľa a Kamenné námestie. Rýchle opatrenia bude mesto realizovať pre každú mestskú časť.

 "Od roku 2021 plánujeme na základe schváleného investičného plánu a technologického manuálu realizovať očakávanú systematickú obnovu verejného osvetlenia," priblížil hovorca hlavného mesta. V súčasnosti zvažuje magistrát rôzne možnosti prevádzky verejného osvetlenia vrátane možnosti prevádzky verejného osvetlenia vo vlastnej réžii. "Po vyhodnotení technicky a ekonomicky najvýhodnejšieho prevádzkového modelu buď vyhlásime nové verejné obstarávanie, alebo verejné osvetlenie prevezmeme do prevádzky vo vlastnej réžii," vysvetlil Bubla.

Hlavné mesto v súčasnosti zabezpečuje verejné osvetlenie v Bratislave prostredníctvom zmluvy s firmou Siemens, ktorá bola uzatvorená koncom roka 2017 bez súťaže, priamym rokovacím konaním. K tomuto kontraktu mal výhrady Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), podľa ktorého je zabezpečenie osvetlenia v hlavnom meste v rozpore so zákonom. Sporný bol tiež postup mesta z konca roka 2016, keď priamym rokovaním uzatvorilo zmluvu na správu verejného osvetlenia so Siemensom na obdobie jedného roka s možnosťou opcie na ďalších 12 mesiacov. Mesto ju uzavrelo po tom, čo mu koncom roka 2016 skončila 20-ročná zmluva s touto firmou, a chcelo, aby bola táto služba zabezpečená až po výber nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina