Moldava nad Bodvou vyčlenila peniaze na sedem projektov
Využije rezervný fond mesta.

04.02.2020 | Košický kraj | Autor: D.Semanová

 Sumu 158.300 eur vyčlenilo mestské zastupiteľstvo z rezervného fondu Moldavy nad Bodvou na sedem projektov. Peniaze na ne odobrili na prvom tohtoročnom rokovaní. Financie sú určené prevažne na dokončenie a dofinancovanie už rozbehnutých investícii, ktoré boli schválené v roku 2019 a neboli ukončené hlavne z poveternostných dôvodov. Pre TASR to za mestský úrad uviedla Jana Kovácsová.

Z prerozdelených peňazí pôjde najviac, 59.000 eur, na druhú etapu rekonštrukcie objektu K5. Aby mohol plnohodnotne slúžiť ako hala na športy, podľa radnice potrebuje šatne, hygienické zariadenia a dobudovanie inžinierskych sietí.

Ďalších 34.000 eur pôjde na rekonštrukciu materskej školy (MŠ) na Severnej ulici, respektíve obnovu spojovacej chodby a opravu jej strechy. Podľa mesta by sa touto stavebnou úpravou mali zavŕšiť obsiahlejšie rekonštrukcie všetkých MŠ, ktoré realizovali od roku 2015.

Spolu 21.000 eur vyčlenili poslanci na rekonštrukciu oplotenia mestského úradu. V budúcnosti by dvor mohol slúžiť ako oddychová, relaxačná, ale aj reprezentačná zóna. Podľa slov primátora Slavomíra Borovského by sa do bývalej požiarnej zbrojnice po úprave mohla presťahovať matrika a sobášna sieň, pričom by upravený dvor mohol slúžiť aj na  stále žiadanejšie obrady v exteriéri.

Na parkovisku pri poliklinike chce mesto zrealizovať sadové úpravy vrátane retenčného jazierka na zachytávanie dažďovej vody a inštalovať verejné osvetlenie vo výške 18.000 eur. Takto by v budúcnosti spolu s ďalšími plánovanými investíciami v blízkosti polikliniky mohlo byť takmer 160 parkovacích miest.

„Parkovanie v meste, a hlavne v exponovaných častiach, je strategická záležitosť, ktorou sa mesto zaoberá už dlhodobo a postupne realizuje opatrenia tak, aby sa rozvoj mesta a jeho parkovacia politika nedostali do vážneho stretu, ako to vidíme v iných mestách“ vysvetlil Borovský.

Zo schválených prostriedkov sa dokončí aj obsiahla rekonštrukcia športového a rekreačného areálu Pod kopcom vo výške 14.500 eur, kde  ešte nebola vyriešená kanalizačná prípojka. Aby areál mohol slúžiť verejnosti, je potrebné ešte dokončiť asfaltovanie.

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj 7000 eur na dokončenie realizácie spevnenej plochy na Budulovskej ulici, ktorá má slúžiť hlavne na športové účely.

Sumu 4800 eur poslanci určili aj na osadenie klietky na komunálny odpad za tamojším penziónom, kde evidujú problémy s udržiavaním poriadku v kontajneroch na odpad.

Ku koncu vlaňajška bolo v rezervnom fonde Moldavy nad Bodvou viac ako 290.900 eur. Jeho aktuálny stav bude vyčíslený po prijatí záverečného účtu. Keďže mesto rok 2019 skončilo s prebytkom okolo 440.000 eur, podľa odhadov radnice by jeho objem mohol na rok 2020 predstavovať sumu zhruba 730.000 eur.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

24. – 26. mája - Svätourbanské zoborské slávnosti

Nitra, priestranstvo pri penzióne Artin

24. – 26. mája - Šaffova ostroha

prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Dlhé Klčovo

25. – 26. mája - Rytiersky festival Rotenstein

Častá, hrad Červený Kameň