Vtedy: Liptovský Mikuláš sa rozrastá
Za 25 rokov od oslobodenia prežil Liptovský Mikuláš obdobie veľkého rozkvetu. 

28.03.2018 | Žilinský kraj | Autor: Z.Hausová

 

V meste postavili po oslobodení 18 závodov. Vznikli textilné Závody 1. mája, rozšíril sa kožiarsky, potravinársky a drevospracujúci priemysel. Počet obyvateľstva vzrástol zo 6400 obyvateľov v roku 1940 na 17 300 v tomto roku.

 

                 

FOTO: Historický stred mesta sa nemení. Foto: archív TASR, 26. marca 1970.

 

                  

FOTO: Rastie nový Liptovský Mikuláš - záber zo sídliska Nábrežie, v popredí nové rodinné domy, vľavo nové vežiaky. Foto: archív TASR, 26. marca 1970.

 

Mesto menilo aj svoj vzhľad. Pri železničnej stanici vzniklo sídlisko s vyše tisíc bytmi o roik mali dokončiť  sídlisko Nábrežie s vyše 1300 bytmi.Pribudli aj rodinné domy.  Rast obyvateľstva i bytovej výstavby podporilo aj vybudovanie vodného diela Liptovská Mara, pretože väčšina obyvateľov zo zatopených obcí sa  mala nasťahovať do Liptovského Mikuláša.

 

                

FOTO: O štyri roky má podľa vládou stanoveného termínu vyrobiť elektrickú energiu prvý agregát hydrocentrály Liptovská Mara. Dnes na budúcom vodnom diele stavajú prvé funkčné objekty. Časť staveniska na Liptovskej Mare. Vľavo stavba vtokových veží. Vpravo hore kostolík v Liptovskej Mare, ktorý bude treba presťahovať, lebo spadá do záplavovej oblasti. Foto: archív TASR, 16. novembra 1971.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29