Budovu obecného úradu v Močenku čaká rekonštrukcia
Práce by sa mali rozbehnúť začiatkom februára.

24.01.2020 | Nitriansky kraj | Autor: D.Švelková

Ilustračné foto.


Budova objektu, v ktorom sídli aj Obecný úrad v Močenku v okrese Šaľa, prejde komplexnou rekonštrukciou. Počas nej sa jednotlivé oddelenia obecného úradu presťahujú do kultúrneho strediska – kláštora na Školskej ulici. „Sťahovanie sa začne od pondelka (27. 1.) a bude trvať do piatka (31. 1.). V tento deň bude obecný úrad zatvorený a nebudú fungovať pevné linky,“ informoval o tom starosta Močenku Roman Urbánik.

Rekonštrukčné práce by sa mali začať začiatkom februára. Obec podala na sprostredkovateľský orgán Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru v rámci výzvy operačného programu Kvalita životného prostredia ešte v roku 2017 projekt Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu obecného úradu. Získala nenávratný finančný príspevok 788.420 eur, pričom celková výška oprávnených nákladov je stanovená na 829.916 eur. Spoluúčasť obce predstavuje 41.496 eur.

Hlavnými aktivitami projektu budú rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu, rekonštrukcia a modernizácia vykurovania a rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia. Od ich úspešnej realizácie obec očakáva okrem zlepšenia materiálno-technického stavu budovy aj zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu. To by sa malo prejaviť najmä v znížení spotreby primárnej energie na vykurovanie a znížení nákladov na zabezpečenie prevádzky budovy.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

18.september - Veľkošarišská kvapka krvi

Mestský úrad Veľký Šariš

19.septembra Chodníčkami Alexandra Pavloviča

29. ročník turistického pochodu - Svidník

20.septembra - Nedeľa svätého Huberta

Kysucké múzeum Čadca