Prešov chce získať dotáciu na klimatický projekt
Počíta sa aj s osadením meteostaníc.

24.01.2020 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Mesto Prešov chce zrevitalizovať verejné priestranstvo na Námestí mládeže a zmodernizovať verejné osvetlenie. Peniaze na prvú etapu projektu Clima Prešov chce získať z grantov EHP a Nórskych finančných mechanizmov prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR. Mestskí poslanci na poslednom rokovaní schválili podanie žiadostí. V prípade, že bude mesto úspešné, projekt chce realizovať ešte v tomto roku.

"Základné aktivity v rámci projektu sú zamerané na tvorbu strategických dokumentov v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Keďže mesto Prešov už minulý rok takýto dokument spracovalo, tak časť finančných nákladov plánujeme venovať tvorbe akčného plánu na konkrétne opatrenia v oblasti predchádzania nepriaznivým dosahom na zmenu klímy. Zároveň projekt nám dáva možnosť niektoré konkrétne opatrenia a projekty zrealizovať v praxi. Preto sme do projektu okrem strategického dokumentu nakoncipovali aj konkrétne pilotné overenia v oblasti revitalizácie verejného priestranstva a zároveň so zameraním na modernizáciu verejného osvetlenia," uviedla pre TASR vedúca odboru strategického rozvoja mestského úradu Magdaléna Artimová.

V rámci modernizácie verejného osvetlenia by chceli v každej mestskej časti vymeniť svetelné body. "V minulosti sme vymenili 1070 svetelných bodov a teraz máme v pláne výmenu 1221 svetelných bodov. Výmenou nielen usporíme energie, ale zároveň aj znížime emisie oxidu uhličitého (CO2). Je to jeden z ukazovateľov projektu. V rámci projektu znížime emisie v oblasti CO2 o viac ako 1700 ton," povedala Artimová.

V rámci infraštruktúry verejného osvetlenia pribudnú na niektorých miestach meteostanice zamerané na meranie kvality ovzdušia.

"Čo sa týka revitalizácie verejného priestranstva, tak priestranstvo v lokalite Námestia mládeže je špecifické tým, že jeho časťou prechádza cyklochodník. Naň už máme schválené finančné prostriedky z Prešovského samosprávneho kraja. Revitalizáciou by sme celú lokalitu chceli dotvoriť rôznymi prvkami, ktoré sú zamerané na ochladzovanie ovzdušia, ako napríklad pitná fontánka. Celá lokalita bude zrevitalizovaná v podobe rôznych dažďových záhrad a sadových úprav. Novinkou bude tiež nabíjacia stanica pre elektrobicykle, čo zatiaľ v Prešove nie je. Okrem iného pribudne aj smart lavička," priblížila Artimová.

"Projekt sme nastavili na maximálnu možnú mieru čerpania, čiže viac ako 1,4 milióna eur sú celkové náklady a počíta sa s päťpercentnou spoluúčasťou mesta," doplnila Artimová.

Ako ďalej povedala, mesto už má schválené projekty revitalizácie dvoch vnútroblokov. Ide o priestor na uliciach 17. novembra a  Hviezdoslavova-Štefánikova. Veria, že najneskôr v druhom kvartáli začnú s prácami.

Koncom minulého roka bol podľa jej slov schválený projekt úpravy verejného priestranstva v lokalite Slanská v Nižnej Šebastovej. "Tam je záujem vytvoriť oddychovú zónu. Je to komplexná športovo-relaxačná zóna, kde tiež skultivujeme prostredie a vytvoríme priaznivé prostredie, čo sa týka revitalizácie celej lokality a výsadby nových drevín," dodala Artimová s tým, že v procese hodnotenia má mesto aj projekt, ktorý rieši revitalizáciu Parku Vlada Clementisa.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

18.september - Veľkošarišská kvapka krvi

Mestský úrad Veľký Šariš

19.septembra Chodníčkami Alexandra Pavloviča

29. ročník turistického pochodu - Svidník

20.septembra - Nedeľa svätého Huberta

Kysucké múzeum Čadca