Spišská Belá priebežne renovuje historické budovy
Vo Face clube vytvárajú priestor pre deti a mládež.

23.01.2020 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

Mesto Spišská Belá priebežne renovuje historické budovy vo svojom vlastníctve. V minulom roku sa napríklad samospráve podarilo získať dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 30.000 eur na obnovu fasády meštianskeho domu na Petzvalovej uliči číslo 16.

„Budova Face clubu je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Podmienky na realizáciu obnovy jej fasády, zamerané na zachovanie architektonických prvkov, nároky na jej povrchovú úpravu, farebnosť či ošetrenie ozdobných kovových častí, preto rozhodnutím určil Krajský pamiatkový úrad Prešov,“ uviedla Paula Grivalská z tamojšieho mestského úradu.

Zadná časť fasády uvedenej budovy bude z vlastných zdrojov samosprávy zrekonštruovaná ešte v tomto roku. Mesto na tento zámer vyčlenilo viac ako 13.000 eur. „Vo Face clube vytvárame priestor pre deti a mládež, kde sa môžu rozvíjať, získavať inšpirácie či zabaviť sa. Momentálne prebiehajú aktivity, ktorých snahou je dať do prevádzky tiež podkrovné priestory nad Face clubom – pôjd, ktoré však potrebujú vybavenie. Preto sme sa zapojili do projektu, z ktorého dokážeme tomuto priestoru vdýchnuť život a zázemie,“ doplnila Edita Svocáková z MsÚ v Spišskej Belej.

Cieľom projektu je tento priestor budovy na rohu križovatky v centre mesta zariadiť a následne v ňom prevádzkovať rôzne aktivity. „Tie budú zamerané na neformálne a zážitkové vzdelávanie mladých ľudí, na inšpiratívne a inovatívne aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti, tzv. zero waste, zdravého životného štýlu, vo výchove a vzdelávaní, ale tiež napríklad na konferenciu MladíMladým. Zároveň by priestor slúžil na coworking a vzájomnú spoluprácu organizácií v meste a jeho okolí,“ objasnila Svocáková.

V súčasnosti sa tamojšia radnica uchádza o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry SR aj na obnovu fasády mestskej knižnice. „V tomto prípade sú náklady vo výške takmer 20.000 eur, pričom 18.500 eur by v prípade úspechu mala tvoriť spomínaná dotácia,“ doplnila Grivalská.  

Centrum Spišskej Belej je urbanisticko-architektonicky hodnotným historickým územím. Zachovanie a ochrana charakteristického vzhľadu spišského osídlenia je jednou z priorít mesta, ktorú podľa Grivalskej od roku 2005 umocňuje vyhlásenie Pamiatkovej zóny Spišská Belá. „Mesto je vlastníkom viacerých meštianskych domov v pamiatkovej zóne a do ich rekonštrukcie sa púšťame postupne, podľa stavu jednotlivých stavieb a tiež podľa vyhlásených výziev,“ dodala.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

18.september - Veľkošarišská kvapka krvi

Mestský úrad Veľký Šariš

19.septembra Chodníčkami Alexandra Pavloviča

29. ročník turistického pochodu - Svidník

20.septembra - Nedeľa svätého Huberta

Kysucké múzeum Čadca