V Trnavej Hore motivujú obyvateľov separovať aj cenovou politikou
Vlani zaviedli aj zber kuchynského odpadu.

22.01.2020 | Banskobystrický kraj | Autor: J.Vodnáková

Samospráva Trnavej Hory, ktorá dlhodobo prijíma opatrenia s cieľom zvýšiť mieru separácie odpadu v obci, sa rozhodla motivovať obyvateľov k dôslednému triedeniu odpadu aj cenovou politikou v tejto oblasti. V tomto roku tak obyvatelia obce, ktorí svoj odpad dôsledne separujú, môžu na poplatku za komunálne odpady ušetriť.

Starosta Pavel Kravec uviedol, že kým niektoré samosprávy sa rozhodli v tomto roku poplatky za odpady zvýšiť, v Trnavej Hore pre tých, ktorí dôsledne triedia odpad, poplatok znížili. Kým ešte v roku 2018 platili obyvatelia paušálnu platbu za zber zmesového odpadu podľa počtu členov v domácnosti, vlani už zaviedli množstevný zber zmesového odpadu, známy aj ako žetónový systém. Zároveň vlani zaviedli zber kuchynského odpadu, ktorý končí v bioplynovej stanici a nie na skládke odpadov.

Kravec priblížil, že vlani zaplatila domácnosť za 12 žetónov 21,12 eura. Tento rok poplatok znížili na 15,18 eura, zároveň však znížili aj počet žetónov. "Poplatok je nižší pre tých, ktorým stačí základný povinný počet žetónov za povinný poplatok, lebo dôsledne triedia odpady a teda vzniká im minimálne množstvo zmesového odpadu, za ktorého odvoz platí obec a teda aj občan. Kto netriedi resp. nedôsledne triedi a hádže odpad do zmesového, musí si žetóny dokúpiť, lebo mu nestačilo minimálne množstvo 12 žetónov v roku 2019 alebo šesť žetónov na rok 2020," vysvetlil Kravec.

Ekonomická motivácia funguje podľa jeho slov veľmi dobre, čo dokazujú aj výsledné čísla odpadového hospodárstva obce za rok 2019. "V roku 2019 sa vysypalo o 2129 kusov kuka nádob menej ako v roku 2018 a vyviezlo sa na skládku o 22,77 tony menej zmesového odpadu aj napriek celkovému rastu množstva odpadov, čo je zásadný historický zlom, lebo doteraz objem zmesového odpadu len rástol," dodal v tejto súvislosti starosta.

Obec Trnavá Hora získala za svoju komplexnosť zavedeného systému nakladania s odpadmi minulý rok ocenenie Zlatý mravec 2019, ktoré udeľujú v rámci medzinárodného kongresu DOH – deň odpadového hospodárstva. Obec získala ocenenie v kategórii komunálne hospodárstvo za dlhodobé projektové úsilie intenzifikácie zberu a triedenia odpadov, vďaka ktorému od roku 2014 do roku 2019 zvýšila mieru triedenia odpadov zo 14 na 54 percent.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. júla - Huncokárske slávnosti Modra

areál mestskej vily a Penzión Huncokár, Piesok

20. júla - Dni Štefánika

4. ročník Medzinárodného pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika Brezová pod Bradlom

21. júla - Turčianska harmonika

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny