Prešovský samosprávny kraj prideľuje dotácie po novom
Prvé výzvy by mali byť podľa jej slov zverejnené vo februári.

08.01.2020 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Poskytovanie dotácií z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) má nové pravidlá. Krajskí poslanci na svojom poslednom rokovaní schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK, ktoré zavádza viacero zmien a je už v platnosti.

"Jednou z noviniek je 'zastropovanie' výšky dotácií pre rozpočet. Je vo výške 4,4 percenta zo sumy daňových príjmov za posledný uzatvorený rok. Je to vlastne maximálna suma pre rok 2020 vo výške 5,6 milióna eur," uviedla vedúca odboru financií PSK Dagmar Olekšáková.

Ako ďalej povedala, pre Výzvu predsedu PSK bude určená suma zodpovedajúca štyrom percentám z objemu 5,6 milióna eur, čo predstavuje 224.600 eur.

„Pre Mikroprogram PSK, čo je bývalá dotácia PSK, je určená suma vo výške 1,01 milióna eur a pre Výzvu pre región pôjde 4,3 milióna eur. Suma 4,4 percenta z celkových daňových príjmov je uvažovaná ako najvyššia, nebude sa prekračovať. V prípade nepriaznivého hospodárskeho vývoja – poklesu daní alebo potreby zvyšovania nejakých nečakaných príjmov, táto suma sa každý rok môže upravovať už len nižšie," vysvetlila Olekšáková.

Prvé výzvy by mali byť podľa jej slov zverejnené vo februári. "Neviem, či budú pre všetky oblasti alebo postupne sa budú zverejňovať, ale je potrebné sledovať webovú stránku PSK," povedala Olekšáková.

Výzva predsedu PSK je určená na podporu verejného života, jej vyhodnotenie patrí do pôsobnosti predsedu PSK. Mikroprogram PSK nahrádza doterajšiu Výzvu PSK a je určený na podporu verejného života v mestách, obciach, na podporu právnických osôb, záujmových združení občanov, neziskových organizácií a iných oprávnených žiadateľov, predovšetkým v oblasti kultúry, športu a sociálnej oblasti. Žiadosti posudzujú komisie pre prideľovanie dotácií tvorené poslancami z jednotlivých okresov. Výzva pre región sa vyhlasuje pre vybrané strategické oblasti podpory a rozvoja verejného života v PSK. Je určená predovšetkým na investičné výdavky. Žiadosti vyhodnocujú odborné hodnotiace komisie.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina