Sninské rybníky bude spravovať spoločný podnik mesta a urbárnikov
Spoločný podnik odobrilo mestské zastupiteľstvo.

07.01.2020 | Prešovský kraj | Autor: J.Ďurašková

O rekreačnú oblasť Sninské rybníky sa bude po novom starať spoločný podnik mesta Snina a Lesopoľnohospodárskej urbárskej spoločnosti (LPUS). Odobrenie spoločného podniku poslancami mestského zastupiteľstva na decembrovom rokovaní znamená koniec niekoľko rokov trvajúceho sporu medzi zainteresovanými stranami. Víta ho primátorka i urbárnici.

Vznik spoločného podniku zodpovedného za rozvoj rekreačnej oblasti Sninské rybníky považuje tak samospráva, ako aj urbárnici za jeden z dôležitých predpokladov ekonomického rozvoja mesta a regiónu. Samospráva tiež poukazuje na rozvoj cestovného ruchu, zvýšenie kvality poskytovaných služieb v ňom, zvýšenie počtu domácich a zahraničných návštevníkov a predĺženie ich pobytu v meste i regióne.

"Oblasť má svoj neskutočný potenciál," uviedla v tejto súvislosti pre TASR primátorka mesta Daniela Galandová s tým, že spoločný podnik mesta a urbárnikov tiež vyrieši niekoľko rokov trvajúci spor. Jeho predmetom bola nájomná zmluva o prenájme pozemkov v rekreačnej oblasti, ktorú urbárnici považovali od jej vzniku za neplatnú. Namietali i voči výške nájmu, ktorá ročne predstavuje približne 10.000 eur. Strany sa mali zmluvou riadiť do roku 2030. Urbárnici sa v tejto veci obrátili i na súd, no v marci 2019, keď sa začali medzi LPUS a mestom intenzívne rokovania o budúcnosti rekreačnej oblasti, vzala LPUS žalobu na mesto o neplatnosť zmluvy späť. Výsledkom pracovných stretnutí bolo

Memorandum o vzájomnom porozumení a budúcej spolupráci, ktoré mestskí poslanci odobrili v novembri 2019. Vznik spoločného podniku bol jednou z alternatív, ktorú memorandum na vyriešenie sporu ponúklo.

Ako pre TASR potvrdila aj právna zástupkyňa urbárnikov Martina Tekeliová, schválený variant vytvorenia spoločného podniku považuje za najvýhodnejšie riešenie vyrovnania vzťahov v rekreačnej oblasti Sninské rybníky aj LPUS. "Oceňujeme konštruktívny prístup vedenia mesta Snina a mestského zastupiteľstva. Veríme, že tento variant bude prínosný pre ďalší rozvoj rekreačnej oblasti Sninské rybníky a hlavne pre občanov Sniny," doplnila.

Spoločný podnik by mal, podľa materiálov schválených mestským zastupiteľstvom, vzniknúť do 1. apríla 2020. Jeho vzniku bude predchádzať hĺbkový audit v subjektoch, ktorých aktíva môžu predstavovať vklad do spoločného podniku, a tiež valuácia aktív. Spôsob spolupráce v spoločnom podniku vymedzí samotná zmluva, ktorú budú schvaľovať mestskí poslanci.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina