V Dubnici spustia na budúci rok bikesharing
Radnica chce budovať cyklotrasy

28.12.2019 | Trenčiansky kraj | Autor: M.Podmaník

Sprístupnenie alternatívnej dopravy obyvateľom, zníženie produkcie emisií a zlepšenie kvality života občanov je hlavným cieľom projektu automatickej pôžičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom.

Podľa primátora Dubnice nad Váhom Petra Wolfa má zavedenie systému zdieľaných bicyklov zabezpečiť predovšetkým zníženie hustoty premávky a zlepšenie kvality životného prostredia.

“Chceme motivovať ľudí, aby vymenili autá za bicykle. Systém zdieľaných bicyklov či budovanie cyklotrás sú prvými krokmi, ktorými sa snažíme vytvárať podmienky pre ekologickejší a zdravší transfer občanov mesta. Okrem toho, že obyvatelia sa budú môcť prepravovať rýchlo, bikesharing prispieva aj k zdravému životnému štýlu či znižovaniu emisií v rámci ekologického spôsobu dopravy. Pevne verím, že Dubničania si po realizácii projektu novú službu mesta rýchlo osvoja,“ vysvetlil Wolf.

Radnica na projekt získala viac ako 218.000 eur prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, 12.000 eur investuje mesto z vlastných zdrojov. Na budúci rok by v Dubnici malo pribudnúť 13 cyklostojanov rozmiestnených v rôznych častiach mesta, odkiaľ si obyvatelia prostredníctvom elektronického systému budú môcť požičiavať spolu 78 bicyklov.

„Pri výbere umiestnenia stojanov do konkrétnych lokalít sme sa zamerali na pokrytie, dostupnosť, atraktivitu a maximálnu vzájomnú vzdialenosť jednotlivých stanovíšť. Rovnako sme prihliadali na to, aby sa stojany nachádzali na mestských pozemkoch a aby boli v blízkosti verejného osvetlenia, odkiaľ budú, až na jednu výnimku, napájané,“ priblížil vedúci oddelenia strategického rozvoja dubnickej radnice Milan Dolinka.

V pláne samosprávy je aj postupný rozvoj infraštruktúry pre cyklistickú dopravu. Mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu cyklotrasy spájajúcej časť mesta Dubnica nad Váhom s mestskou časťou Prejta v dĺžke takmer tri kilometre. Okrem toho je na rok 2020 naplánovaná výstavba cyklotrasy, ktorá má spojiť sídlisko Za traťou so sídliskom Pod hájom a uľahčiť tak obyvateľom mesta dochádzanie za prácou či školskými povinnosťami.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina