Cintorín na Kamennej ceste sa má rozšíriť o 520 miest a urnovú lúku
Trnavská radnica zverejnila svoje zámery.

20.12.2019 | Trnavský kraj | Autor: D.Ondrušková

Trnavská radnica zverejnila zámer rozšírenia cintorína na Kamennej ceste. V budúcom roku by sa mala jeho plocha zväčšiť o 4545 štvorcových metrov (m2), v súčasnosti má tento cintorín, ako sa uvádza v zámere, ktorý posudzuje rezort životného prostredia, celkových 41.970 m2.

Nové plochy budú vyčlenené pre pochovávanie klasickým spôsobom v jedno a dvojhroboch, v urnách prírodným spôsobom a pre urnovú lúku. Náklady sú vyrátané na 126.720 eur.

Dôvodom tohto rozhodnutia je napĺňanie kapacity súčasného cintorína a nedostatok nových hrobových miest v celej Trnave. "Mesto nedisponuje inou vhodnou plochou na uvedený účel s vybudovanou potrebnou infraštruktúrou. Súčasný cintorín na Kamennej ceste je v prevádzke od roku 1979 a tento priestor je obyvateľstvom dlhodobo vnímaný ako pietne miesto. Od roku 2000 sú v územnom pláne mesta navrhované plochy na jeho rozšírenie. Výhodou lokality je priama nadväznosť na jestvujúci cintorín a tým vybudovaná infraštruktúra, ktorá je potrebná pre cintorín," uvádza sa v zámere.

Nových hrobov by tam malo byť 520, urnová lúka a prírodné pochovávanie sú počítané s kapacitou po 30 miest. Zaplnenie všetkých navrhnutých hrobových miest sa predpokladá do roku 2025. Súčasne s rozšírením by mali pribudnúť aj parkovacie miesta na pozemku vo vlastníctve mesta, v súčasnosti je to orná pôda pod vedením vysokého napätia.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. júla - Huncokárske slávnosti Modra

areál mestskej vily a Penzión Huncokár, Piesok

20. júla - Dni Štefánika

4. ročník Medzinárodného pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika Brezová pod Bradlom

21. júla - Turčianska harmonika

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny