Modernizácia nemocnice v Spišskej Novej Vsi pokračuje
Pribudli desiatky nových postelí.

19.12.2019 | Košický kraj | Autor: A.Hudecová

Viac ako šesť desiatok postelí pribudlo v spišskonovoveskej nemocnici. Ide o intenzivistické a elektricky polohovateľné lôžka za vyše 275.000 eur, ich nákup bol spolufinancovaný z eurofondov. „Lôžka pre pacientov sú po dodaní nového počítačového tomografu druhou časťou vybavenia, ktoré spolufinancujeme z európskych zdrojov. Celkovo 64 postelí sme umiestnili na OAMIS (Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti), pediatrickú jednotku intenzívnej starostlivosti, urgentný príjem, chirurgické, traumatologické a ortopedické oddelenie. Postele boli dodané spoločne s novými matracmi a ďalším príslušenstvom,“ uviedla riaditeľka Nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves Renáta Šuláková.

Najväčšia časť z celkovo schváleného objemu peňazí vo výške takmer 2,5 milióna eur bude prefinancovaná v priebehu budúceho roka. Nemocnica už v septembri vďaka eurofondom predstavila nové pracovisko počítačovej tomografie (CT). Rádiológovia majú od konca augusta k dispozícii CT technológiu s oveľa rýchlejším a presnejším zobrazovaním. Radiačná záťaž sa navyše v porovnaní s predchádzajúcim obdobím pre pacientov znížila o viac ako polovicu. Projekt v hodnote takmer 400.000 eur je prvou časťou veľkej modernizácie medicínskeho vybavenia, ktorá sa postupne realizuje vďaka nenávratnému finančnému príspevku. Nemocnica súčasne sprevádzkovala novú recepciu v rádiologickom oddelení.

„Na budúci rok vďaka eurofondom pribudne ešte ďalšie medicínske vybavenie, napríklad nové anesteziologické prístroje, digitálny röntgen a ultrazvuk, operačné stoly a svetlá či artroskopická veža. Pomôže nám to rozšíriť aktuálne veľmi žiadanú miniinvazívnu chirurgiu, ktorá prispieva k zníženiu trvania nutnej rekonvalescencie pacienta a ku skráteniu dĺžky hospitalizácie,“ doplnila Šuláková s tým, že nové prístrojové vybavenie dostane aj detské a novorodenecké oddelenie vrátane jednotiek intenzívnej starostlivosti.

Pribudnú tak napríklad monitory vitálnych funkcií, výhrevné a intenzivistické lôžka či inkubátory. „Ročne sa na Slovensku rodí čoraz väčší počet patologických novorodencov, najmä detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou a predčasne narodených detí. Špeciálne prístrojové vybavenie pomáha novorodencom lepšie zvládnuť náročný proces adaptácie,“ zdôvodnila riaditeľka.

Podiel vlastných financií siete nemocníc na eurofondových projektoch predstavuje minimálne desať percent a súkromný prevádzkovateľ pokrýva aj všetky potrebné náklady na stavebnú prípravu.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

26. júla - Novohradský folklórny festival

Fiľakovo, hradné nádvorie

27. júla - Dolnoliptovské folklórne slávnosti

Lúčky, amfiteáter

27. – 28. júla - Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou

Liptovská Teplička