Možnosti revitalizácie Záhorskej Bystrice
Nádejní architekti zisťujú ako by mohla vyzerať mestská časť.

22.03.2018 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Študenti Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave chcú prispieť svojimi nápadmi k budúcej revitalizácii jednej z hlavných ulíc v Záhorskej Bystrici – Ul. Československých tankistov. Na obyvateľov bratislavskej mestskej časti i návštevníkov sa obrátili prostredníctvom dotazníka, ktorý možno nájsť i vyplniť na webe Záhorskej Bystrice.

Študenti vysvetlili, že riešenie revitalizácie ulice i verejného priestoru v jej území je témou ich bakalárskej práce. "Architektúra sa tvorí pre ľudí, a preto sme sa vás rozhodli osloviť," uviedli.

Respondentov sa okrem iného pýtajú na tri najväčšie problémy ulice. Vyplňujúci si môžu vybrať navrhované okruhy problémov ako napríklad zlý stavebno-technický stav budov a chodníkov, problémy s organizáciou dopravy či parkovania na ceste, znehodnotená verejná zeleň, ale môžu identifikovať aj iné problémy.

V dotazníku môžu tiež respondenti uviesť, akú funkciu, aktivitu či novinku by v priestore uvítali. Rovnako majú možnosť uviesť jedno slovo, ktoré pre nich charakterizuje Ul. Československých tankistov v Záhorskej Bystrici.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

31. marca - Veľkonočné trhy Rožňava, Rožňava

Námestie baníkov

1. apríla - Zásadný víkend - 10.000 stromov

Bratislava, aleja vedúca k Jarovskej bažantnici

2. apríla – 50 rokov sídliska Petržalka

Bratislava, Námestie hraničiarov