Bratislava vyhlásila architektonickú súťaž na premenu Námestia SNP
Výsledky by mali byť známe koncom júla 2020.

11.12.2019 | Bratislavský kraj | Autor: J.Gruchalák

Mesto Bratislava vyhlásilo architektonicko-urbanistickú súťaž na komplexnú premenu jedného z najvýznamnejších mestských priestranstiev v centre Bratislavy, a to Námestia SNP a Kamenného námestia. Vyhlásenie výsledkov súťažného dialógu sa očakáva na konci júla 2020. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Námestie SNP a Kamenné námestie sa nachádzajú v pamiatkovej zóne. Toto územie je historicko-spoločensky významným priestorom, ale zároveň aj dôležitým prestupným uzlom pre mestskú hromadnú dopravu. Je tam viacero pamiatkovo chránených objektov. "Názor, že súčasný stav tohto verejného priestoru je nevyhovujúci, je otvorene rozšírený medzi odborníkmi, verejnosťou a samosprávou," uviedol Bubla.

V rámci projektu Živé námestie, ktorého cieľom je nenáročnými zmenami na Námestí SNP a Kamennom námestí vytvoriť funkčný a prístupný mestský priestor, boli zozbierané dáta a spracované analýzy, ktoré sa týkajú týchto námestí. "Tie poslúžili ako podklad pre verejnú architektonickú súťaž, z ktorej môže následne vzísť dlhodobá stratégia rozvoja týchto území," podotkol hovorca. Zámerom je, aby budúcu podobu námestí pomohli vytvoriť čo najlepší architekti a aby bola tým najlepším, čo je v súčasnosti možné.

Prihlásiť sa do súťaže je možné do 17. januára 2020. Na začiatku vyberie komisia z prihlásených tímov štyri, ktoré sa na základe predložených podkladov budú javiť ako najspôsobilejšie na spracovanie kvalitného návrhu. "Na úvodnej verejnej konferencii, ktorú predpokladáme v marci 2020, im bude predstavené územie a aktuálna diskusia o témach, ktoré považujeme za najpodstatnejšie. Po necelých dvoch mesiacoch, na prelome apríla a mája 2020, by všetky tímy mali predstaviť komisii, expertom a lokálnym aktérom svoje koncepcie," priblížil Bubla.

Po diskusii dostanú spätnú väzbu a usmernenia na ďalšie dopracovanie. Následne s odstupom približne ďalších dvoch mesiacov predstavia súťažiaci už dopracované návrhy, komisia ich po diskusii vyhodnotí a zoradí podľa kvality. "Súťažiaci predložia cenové ponuky, ktoré budú posúdené spolu s výstupmi z predchádzajúcej etapy. S účastníkom, ktorého ponuka (primárne kvalita, sekundárne cena) bude najlepšia, sa uzatvorí zmluva, ktorej predmetom bude ďalšia práca na návrhu v nadväzujúcich projektových stupňoch," spresnil hovorca.

Členmi komisie budú primátor Bratislavy Matúš Vallo, starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, domáci i zahraniční architekti Igor Marko, Michal Fišer, Marko Studen, Daniel Zimmermann či Pierre Alain Ttrévelo.

Vyhlásenie súťaže je zverejnené aj vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Druh zákazky sú služby a druh postupu súťažný dialóg. Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie. Medzi obstarávateľmi sú uvedení hlavné mesto a mestské organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy a Generálny investor Bratislavy. Celková odhadovaná hodnota je 900.000 eur bez DPH.

"Cieľom súťažného dialógu je nájsť najvhodnejšie a najkvalitnejšie architektonické riešenie pre územie v centre Bratislavy a spracovateľa všetkých stupňov projektovej dokumentácie, výkon inžinierskych činností a autorského dozoru," píše bratislavská samospráva vo vestníku.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina