Najlepším stredoškolským časopisom kraja sa stal Gymoš z Bardejova
Prešovský samosprávny kraj vyhlásil výsledky súťaže.

05.12.2019 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Foto :  Víťazný redakčný tím časopisu Gymoš zo SŠ J. Henischa z Bardejova s porotcami. Foto: Archív PSK, 4. decembra 2019.

Študenti Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove získali prvé miesto v súťaži stredoškolských časopisov Prešovského kraja. V konkurencii 21 titulov, ktoré sa prihlásili do súťaže vyhlásenej Prešovským samosprávnym krajom, odbornú porotu najviac zaujal ich časopis Gymoš.

V aktuálnom VII. ročníku súťažilo 21 stredoškolských časopisov z 12 miest a okresov. Odborná porota zložená z aktívnych novinárov si všímala obsahovú i grafickú úroveň spracovania príspevkov, aktuálnosť tém, ich prepojenie so životom školy či regiónu.

Víťazstvo si zo súťaže odniesol spomínaný časopis Gymoš zo Spojenej školy Juraja Henischa z Bardejova. Druhé miesto pripadlo rovnako ako vlani časopisu Gymploviny z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni. Minuloročný víťaz – Stretnutia z Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Kežmarku obsadil tento raz tretie miesto.

Foto : Súťaž organizuje Prešovský samosprávny kraj, RO Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci  s Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského.  Foto: Archív PSK, 4. decembra 2019.

V zlatom pásme skončili ďalšie tri tituly. Prvým bol časopis Druhý zmysel z Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša zo Starej Ľubovne, ktorý získal aj cenu Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove. Ďalej to bol Life in the Academy študentov Súkromného gymnázia v Poprade, ktorý bol ocenený aj za najlepší vizuál a Phase z Gymnázia Leonarda Stöckela z Bardejova, ktorý na súťaži zabodoval najlepšou titulnou stranou.

"Je obdivuhodné, ako sa drží úroveň časopisov, a aj z roka na rok mierne rastie. Vidíme to na grafike, výbere tém, samotnom spracovaní žurnalistických príspevkov i kreativite ich tvorcov. Teší nás tiež fakt, že autori siahajú i po zložitejších celospoločenských témach, ich články sú angažované, s názorom a občianskym postojom," uviedla v rámci hodnotenia predsedníčka poroty Daša Jeleňová.

Celkovo sa v zlatom pásme umiestnilo šesť titulov, v striebornom päť a bronzovom 10 časopisov. Porota udelila aj ďalšie špeciálne ocenenia. Najkreatívnejším časopisom je Elán zo Strednej odbornej školy v Lipanoch, skokanom roka 2019 časopis študentov Strednej zdravotníckej školy v Poprade Fonendoskop a objavom roka Fragmenty z Cirkevnej spojenej školy zo Sniny. Mimoriadnu cenu poroty si vyslúžil časopis Sme takí, akí sme... Odborného učilišťa internátneho v Prešove za vklad pedagógov pri tvorbe článkov a za mentorské vedenie redakcie.

Na doterajších ročníkoch krajskej súťaže sa zúčastnilo viac ako 100 časopisov. Tohtoročný víťaz bardejovský Gymoš vyhral súťaž trikrát. Podobne sú na tom aj Gymploviny zo Starej Ľubovne, ktoré zvíťazili v druhom, štvrtom a piatom ročníku súťaže. Vlani premiérovo získali prvenstvo gymnazisti z Kežmarku s časopisom Stretnutia.

Súťaž časopisov organizoval po siedmykrát Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove, Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove a pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského.
 

Celkové výsledky súťaže stredoškolských časopisov

Prešovského kraja 2019

Výsledková listina:

  • Zlaté pásmo:

1. Gymoš, Spojená škola J. Henischa, Bardejov                                         

2. Gymploviny, Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa         

3. Stretnutia, Gymnázium P. O Hviezdoslava, Kežmarok                     

Druhý zmysel, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa           

Life IN THE Academy, Súkromné gymnázium, Poprad                                

Phase, Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov                                          

  • Strieborné pásmo:

Fonendoskop, Stredná zdravotnícka škola, Poprad

Ikvač, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov

Elán, Stredná odborná škola, Lipany

Fragmenty, Cirkevná spojená škola, Snina

Vita, Stredná zdravotnícka škola, Prešov

  • Bronzové pásmo:

Vzlet, Gymnázium, Lipany

Dubkáčik, Stredná odborná škola, Vranov nad Topľou

ŠUM, Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa

ČaSOŠ, Stredná odborná škola remesiel a služieb, Poprad

Internátna pavučina, Stredná odborná škola, Svit

Sestrička, Stredná zdravotnícka škola, Humenné

Poddubáčik, Spojená škola, o. z SOŠ Lesnícka, Bijacovce

PULZ, Stredná priemyselná škola stavebná, Prešov

Sme takí, akí sme..., Odborné učilište internátne, Prešov

Štvorlístok, Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Levoča

  • Špeciálne ocenenia:     diplom + darčeková taška

Skokan roka: Fonendoskop, Stredná zdravotnícka škola, Poprad                                        

Objav roka: Fragmenty, Cirkevná spojená škola, Snina                                                                            

Titulka: Phase, Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov                                                        

Kreativita: Elán, Stredná odborná škola, Lipany                                                                                            

Vizuál: Life IN THE Academy, Súkromné gymnázium, Poprad                                            

Cena RO SSN: Druhý zmysel, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa           

Mimoriadna cena poroty: Sme takí, akí sme..., Odborné učilište internátne, Prešov

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

26. júla - Novohradský folklórny festival

Fiľakovo, hradné nádvorie

27. júla - Dolnoliptovské folklórne slávnosti

Lúčky, amfiteáter

27. – 28. júla - Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou

Liptovská Teplička