Rokovania medzi mestom Nitra a Arrivou o poskytovaní MHD pokračujú
Cestujúci by nemali pocítiť zmeny.

05.12.2019 | Nitriansky kraj | Autor: D.Švelková

Autobusová hromadná doprava v Nitre by mala aj po 1. januári 2020 fungovať bez zmien. Podmienkou však je, aby sa zástupcovia mesta dohodli na podmienkach novej zmluvy so spoločnosťou Arriva, ktorá zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v Nitre.

„Rokovania so zástupcami mesta pokračujú, cestujúci by nemali pocítiť, že sa niečo zmenilo či nezmenilo. Sme pripravení zabezpečovať dopravu ďalej v tých istých reláciách, cenový výmer sa podľa vyjadrenia primátora Mareka Hattasa meniť nebude, cestovné poriadky sú dané. My sme požiadali o udelenie licencie a koncesie a pripravuje sa nová zmluva, ktorá by mala platiť prechodné obdobie,“ potvrdil generálny riaditeľ spoločnosti Arriva Nitra Juraj Kusy.

Zmluva mesta a poskytovateľa verejnej dopravy v Nitre vyprší 31. decembra 2019. Novú zmluvu malo mesto podpísať s víťazom medzinárodného tendra, verejné obstarávanie na nového dopravcu však magistrát zrušil. „Predpokladaná hodnota zákazky nezodpovedá tomu, čo nám Arriva ponúkla. Pretože táto cena bola pre nás neakceptovateľná a žiadni iní uchádzači neboli, tak sme verejné obstarávanie zrušili,“ uviedol primátor.

Podľa Kuseho neboli rozsah požadovaných služieb a ich špecifikácia v súlade s predpokladanou hodnotou zákazky. „Mesto malo na tender nižší objem finančných prostriedkov, ako sa očakávalo. Upozorňovali sme na to opakovane, nepodarilo sa nám však dospieť k vzájomne prijateľnému riešeniu. Naďalej však máme záujem hľadať s mestom prieniky toho, čo je možné, aké sú možnosti mesta, aj ako by mala vyzerať moderná mestská hromadná doprava v Nitre,“ povedal Kusy.

Podľa generálneho riaditeľa spoločností Arriva na Slovensku Lászlóa Ivana je problém neúspešných tendrov problémom celého Slovenska.

 „Ak chceme predísť tomu, že sa tendre nedotiahnu, alebo sa vypíše niečo s inými očakávaniami, ako je reálne, mal by vzniknúť akýsi koordinačný subjekt, ktorý by stanovil základné špecifikácie a usmernil proces, ako by sa mali súťaže tendrovať, prípadne by aspoň dával odporúčania jednotlivým subjektom. Centrálne inštitúcie by sa mali venovať metodickému usmerneniu verejných súťaží na zabezpečenie služieb mestskej a prímestskej autobusovej dopravy,“ povedal Ivan.

Centrálne definovanie jednotlivých štandardov, najmä pokiaľ ide o priemerný vek vozidiel, ich výbavu, ekologické parametre, cenu za kilometer poskytovanej služby, informačných systémov pre predaj cestovných lístkov, koordináciu dopravy a modernizáciu cestovných poriadkov, je podľa Ivana nevyhnutnou podmienkou pre funkčnú integráciu rôznych druhov verejnej dopravy.

 „Individuálnu dopravu sa dá poraziť len dokonalým alebo optimálnym dopravným systémom, ktorý ponúkne dopravu ekologickú, ľahko čitateľnú a to v rámci celého Slovenska, nielen mesta či kraja,“ skonštatoval Kusy.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

1.decembra - Trh regionálnych výrobcov

Odovzdávanie certifikátov Regionálny produkt Horehronie, Brezno

1. decembra - Vianoce v čipke

Vernisáž výstavy Trebišov

1. decembra - Krása slovenského ľudového odevu

Vernisáž výstavy Považská Bystrica