ZMOS predstaví návrhy na podporu nájomného bývania
Súčasťou seminára bude okrúhly stôl predstaviteľov miest a obcí ŽSK.

03.12.2019 | Žilinský kraj | Autor: M.Mlynárová

Konkrétne kroky, ako podporiť samosprávy pre výstavbu nájomných bytov, ponúka analýza, ktorú spracovalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Predstavia ju v utorok na seminári v Bešeňovej. TASR o tom informoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.

Účelom podujatia je predstavenie nových trendov súvisiacimi s ekonomikou, mobilitou, demografickým vývojom a možnosťami miest a obcí pri výstavbe a prevádzke nájomného bývania s cieľom posilnenia motivácie na udržanie mladých, prisťahovanie sa nových obyvateľov a získanie trvalého pobytu.

"Ďalšími úlohami podujatia je získať a tlmočiť poznatky o súčasnom stave nájomného bývania na Slovensku. Tiež predstaviť informácie o navrhovaných opatreniach na ďalší rozvoj tohto typu bývania a praktickom postupe pri príprave projektov a žiadostí o dotáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR a úver Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie nájomných bytov," priblížil hovorca.

Súčasťou seminára bude okrúhly stôl za účasti predstaviteľov miest a obcí Žilinského kraja k téme rozvoja nájomného bývania s dôrazom na tento samosprávny kraj, doplnil Kaliňák.

Seminár, ako aj vypracovanie analytickej štúdie sú realizované v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. – 15.decembra - Vianočný jarmok remesiel

Bardejov, športová hala Mier

14.decembra Vianoce na hrade

Hrad Modrý Kameň

15.decembra - Vianoce v Budatíne

Žilina, Budatínsky hrad