Martin bude v roku 2020 hospodáriť s rozpočtom 53,90 milióna eur
Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva.

02.12.2019 | Žilinský kraj | Autor: M.Jaroš

Mesto Martin bude v roku 2020 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 53,90 milióna eur. Na pondelkovom zasadnutí o tom rozhodli poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine.

Budúcoročný rozpočet schvaľovali mestskí poslanci opakovane. Na štvrtkovom (28. 11.) zasadnutí sa na hlasovanie prezentovalo iba 15 z 31 poslancov a primátor Martina Ján Danko ukončil rokovanie. Na pokračujúcom zasadnutí hlasovalo za rozpočet 15 z 22 prítomných poslancov.

Podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej sú na rok 2020 navrhnuté bežné príjmy rozpočtu vo výške 43,85 milióna eur a bežné výdavky vo výške 41,50 milióna eur. "Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 253.680 eur a príjmové finančné operácie vo výške 9,79 milióna eur. Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto získava zo štátneho rozpočtu. Sadzby miestnych daní a poplatkov a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2019 a nedaňové príjmy z predpokladaného príjmu z vlastníctva majetku a administratívnych poplatkov," uviedla Kalmanová.

Doplnila, že výdavky rozpočtu sú v celkovej výške 52,71 milióna eur, z toho bežné výdavky vo výške 41,50 milióna eur a kapitálové výdavky vo výške 11,21 milióna eur. "Vo výdavkových finančných operáciách je navrhnutý rozpočet vo výške 1,18 milióna eur. Výdavková časť vychádza zo zákonných povinností a požiadaviek predložených pri tvorbe rozpočtu. Sú v nej zahrnuté celkové požiadavky na rozpočet a navrhované výdavky sú zdôvodnené v jednotlivých podprogramoch," dodala hovorkyňa mesta Martin.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

18.máj – Vďaka, Slovensko

Online koncert v katedrále na Nitrianskom hrade

19. máj - My sa nevieme sťažovať nahlas

Vernisáž 22. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Banská Štiavnica

19. máj - Dobrovoľníci budú čistiť brehy Liptovskej Mary

Uvoľňovanie opatrení počas pandémie