Bánovská radnica získala peniaze na realizáciu 19 projektov
Z mimorozpočtových zdrojov je to viac ako 746.000 eur.

02.12.2019 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Výmena osvetlenia v športovej hale či zlepšenie technického vybavenia učební na vybraných základných školách patria k 19 projektom, ktorých realizáciu v súčasnosti zabezpečuje z mimorozpočtových zdrojov samospráva Bánoviec nad Bebravou. Na implementáciu takmer dvoch desiatok svojich zámerov získala viac ako 746.000 eur a na ich financovaní participovala čiastkou približne 69.000 eur. Informovala o tom bánovská radnica v tlačovej správe.

"Mesto pristúpilo k vyhodnoteniu projektu cezhraničnej spolupráce bánovských a milotických seniorov a v záverečnej etape je i vybavenie zariadenia kabín na zimnom štadióne. Nasledovať bude výmena osvetlenia v športovej hale a vybudovanie detského ihriska v mestskom parku. Pracuje sa i na zlepšení energetickej hospodárnosti budovy mestského úradu na Farskej ulici," načrtol Vladimír Margolien z referátu projektového riadenia bánovského mestského úradu.

Samospráva aktuálne zabezpečuje aj rekonštrukciu priestorov dobrovoľných hasičských zborov v Bánovciach nad Bebravou i v mestských častiach Biskupice a Dolné Ozorovce. "Mesto získalo mimorozpočtové prostriedky na zriadenie miestnej akčnej poriadkovej služby, činnosť terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, ktorí pomáhajú pri práci s marginalizovanými komunitami. Ulica K nemocnici a Janka Matušku bude vďaka šiestej etape projektu 'Vidieť a byť videný' napojená na kamerový systém," priblížil ďalej Margolien.

Bánovce nad Bebravou ako zriaďovateľ základných škôl (ZŠ) podľa neho využili príležitosť zapojiť sa do výziev na zlepšenie technického vybavenia odborných učební, a tak sa na ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Partizánska, ZŠ Školská a ZŠ Gorazdova zlepšia podmienky pre výučbu fyziky, biológie alebo pracovného vyučovania.

"Podporu mesto získalo aj pre asistentov učiteľov v Materskej škole na ulici Radlinského. S podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnili štyri projekty v materských školách, zamerané na úpravu školských dvorov, výsadbu rastlín a podporu vyučovania v exteriéri," dodal.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina