Dolnokubínske organizácie môžu žiadať od mesta dotáciu
Magistrát na tento účel 168.547 eur.

29.11.2019 | Žilinský kraj | Autor: M.Mlynárová

Športové a kultúrne organizácie činné na území mesta Dolný Kubín môžu aj tento rok žiadať o financie na aktivity v nasledujúcom roku. Magistrát v rámci dotačnej politiky vyčlenil na tento účel 168.547 eur, čo je v porovnaní s aktuálnym rokom o 15.000 eur viac. Informoval o tom Martin Buzna z mestského úradu.

"Už niekoľko rokov podporujeme činnosť športových, kultúrnych a sociálnych organizácií na našom území, pretože majú svoju nezastupiteľnú úlohu pre našich obyvateľov a život v našom meste. Záujem o podporu zo strany žiadateľov je každý rok veľký," skonštatoval primátor Ján Prílepok.

Na oblasť športu je na budúci rok vyčlenená suma 109.500 eur, maximálna výška jednej dotácie nemôže presiahnuť 49.400 eur. V kultúrnej oblasti a v oblasti podpory detí a mládeže rozdelia 14.000 eur. "O úspešných žiadateľoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo na základe návrhu komisie školstva, mládeže a športu, komisie kultúry a cestovného ruchu alebo komisie sociálnych vecí a zdravotníctva," dodal Buzna.

Žiadosť treba doručiť na mestský úrad najneskôr do 31. decembra. Je potrebné, aby bola vyplnená na predpísanom tlačive spolu s povinnými prílohami, ktoré záujemcovia nájdu na internetovej stránke mesta. "O dotáciu môžu požiadať všetky právnické osoby, združenia, neziskové organizácie, živnostníci a kluby, ktoré boli založené v Dolnom Kubíne alebo pôsobia v našom meste. Treba však upozorniť, že tak, ako aj minulý rok, nemôžu o dotáciu požiadať fyzické osoby," vysvetlil vedúci odboru školstva a kultúry na mestskom úrade Michal Švento.

V dotačnom programe na projekty Šanca pre všetkých 2020 je pre oblasť voľného času, kultúry a športu určených 32.000 eur. O pridelení 29.000 eur na projekty bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo, 3000 eur rozdelí primátor. Záujemcovia o dotáciu pre sociálnu oblasť môžu čerpať zo sumy 13.000 eur. "V oblasti projektov môžu poslanci schváliť maximálnu výšku dotácie na jeden projekt v sume 1500 eur," doplnil Švento. Dolnokubínska samospráva na budúci rok podporí aj talentovanú mládež v meste z celkového balíka 3000 eur.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina