Vo Zvolene súťažia o titul Železný hasič
Prihlásilo sa vyše 50 študentov slovenských vysokých a stredných škôl.

29.11.2019 | Banskobystrický kraj | Autor: J.Poliak

Vyše 50 študentov slovenských vysokých a stredných škôl so zameraním na ochranu pred požiarmi, ako aj členovia dobrovoľných hasičských jednotiek si aktuálne vo Zvolene merajú svoje sily v rámci 18. ročníka súťaže O putovný pohár katedry protipožiarnej ochrany – Železný hasič 2019. Súťaž je najstaršia svojho druhu na Slovensku.

"Od samého začiatku súťaže pretekajú s mužmi aj ženy, ktoré majú rovnaké disciplíny, iba v niektorých sú ťažšie predmety nahradené ľahšími," povedal pre TASR riaditeľ pretekov a autor myšlienky Ivan Chromek.

Disciplíny sú zamerané na všetky oblasti, kde sa hasiči stretávajú s fyzickou námahou. Súťažiaci tak napríklad ťahajú 40-metrové hadice, preskakujú dvojmetrovú bariéru, prenášajú figurínu cez tunel alebo prevaľujú ťažké pneumatiky. "Kráľovskou disciplínou je však výbeh po schodoch na tretie poschodie s dvoma pneumatikami v rukách," pripomenul.

Súťaží sa v daždivom počasí v exteriéri Študentského domova Ľudovíta Štúra, ktorý je súčasťou Technickej univerzity vo Zvolene. "Súťažiaci musia byť pripravení aj na takéto podmienky. Pri prvom ročníku súťaže sme najskôr museli odpratať v areáli 30-centimetrovú vrstvu snehu, aby sme vôbec mohli pretekať," dodal Chromek. 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina