Slovenská Amazónia ožíva vďaka vodohospodárskym opatreniam
Rozsiahle územie v minulosti tvorila spleť riečnych ramien a močiarov.

26.11.2019 | Trnavský kraj | Autor: D.Ondrušková

Unikátnu vodohospodársku revitalizačnú aktivitu, ktorá zabezpečila prepojenie Kľúčovského ramena s hlavným tokom Dunaja a bude mať priaznivý vplyv pre prírodu Podunajska, si v utorok pozrel podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Na projekte sa podieľali vodohospodári štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV) s ochranármi z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ).

Rozsiahle územie v minulosti tvorila spleť riečnych ramien, močiarov, mokradí a ostrovov s bujnými lesmi. Aj preto ho nazývali slovenskou Amazóniou. "Všetci si uvedomujeme, že zmena klímy sa nedá zastaviť. Je dobré, že aj týmto konkrétnym projektom môžeme zmierniť dôsledky klimatickej zmeny, pretože vďaka sprietočneniu ramena obnovujeme pôvodnú faunu a flóru tohto dôležitého regiónu a pomáhame zlepšovať miestnu klímu," povedal minister Sólymos.

Vodohospodárska výstavba zabezpečila prečistenie, odstránenie nánosov a následne obnovu zasypaného vtoku do ramena, vďaka čomu sa do 2450 metrov dlhého Kľučovského ramena vrátila prúdiaca voda. Postupne sa tam obnovia pôvodná fauna a flóra, zlepšia sa podmienky na hniezdenie a život chránených druhov vtákov, najmä brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého.

"Environmentálne projekty ako je tento, sú dôležitou súčasťou činností nášho podniku. Veľkým prínosom projektu je zabezpečenie bezproblémovej migrácie rýb a pohybu vodných živočíchov cez priechod pod brodom," informoval generálny riaditeľ VV Daniel Kvocera. Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej komisie a rezortu životného prostredia.  

Predseda BROZ-u Tomáš Kušík zdôraznil dôležitosť dynamiky toku, ktorá sa do ramena vrátila a ktorá vo väčšine dunajských ramien chýba. "Prúdiaca voda plná kyslíku je presne to, čo vnútrozemská delta potrebuje. Ak dokážeme obnoviť tento jednoduchý proces, všetko ostatné už zvládne Dunaj a jeho okolitá príroda sama. Možno už túto jar budeme mať možnosť pozorovať tvorbu riečnej krajiny v priamom prenose, rovnako ako prirodzenú obnovu brehových porastov, kolmých riečnych brehov, prípadne štrkových lavíc v tečúcom Kľúčovskom ramene," uviedol Kušík.

Úsek Dunaja medzi obcami Sap, Medveďov a Kľúčovec v okrese Dunajská Streda býval mimoriadne dynamický. Do začiatku systematickej úpravy koryta Dunaja na 19. storočia sa hlavný tok rieky nachádzal v oblasti dnešného Kľúčovského ramena. Po úpravách na Dunaji, keď bol vytvorený napriamený hlavný tok, zostali ramenné sústavy v oblasti Medveďova a Kľúčovca oddelené od seba a čiastočne aj od nového hlavného koryta.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava