Čičava sa bude rozvíjať pod dohľadom Európskej komisie a Svetovej banky
PSK do projektu zapojil šesť obcí.

26.11.2019 | Prešovský kraj | Autor: J.Ďurašková

Zabezpečiť hospodársky rast a zlepšenie životných podmienok pre rodiny, mladé rodiny, seniorov a rómsku komunitu v obci Čičava v okrese Vranov nad Topľou má projekt Európskej komisie (EK) Catching-up Regions. Gestorom, ktorý bude jednotlivé projektové etapy koordinovať a vyhodnocovať, je Prešovský samosprávny kraj (PSK), technickú a operačnú expertízu zabezpečí Svetová banka.

"Zmyslom iniciatívy je nasmerovať európske peniaze na konkrétne aktivity a na konkrétne operačné programy," uviedla k projektu pre TASR hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. Catching-up Regions, ktorý EK po skúsenostiach v Poľsku a Rumunsku realizuje na území PSK ako pilotného regiónu v rámci Slovenska, má prostredníctvom efektívneho využívania eurofondov podporiť rozvoj takzvaných "dobiehajúcich regiónov". Ako vyplýva zo sumárnej správy prvej fázy projektu realizovanej od mája 2018 do júna 2019, práve subjekty na území PSK sú v tomto ohľade najmenej úspešnými v rámci Slovenska.

Obec Čičava je jednou zo šiestich obcí, ktoré PSK do projektu zapojil. Ako Jeleňová vysvetlila, jedným z rozhodujúcich kritérií pri výbere bola prítomnosť rómskej komunity medzi obyvateľstvom. V Čičave predstavuje, podľa slov jej starostu Dušana Vilenika, 67 percent populácie.

"Zlepšenie sociálnej a ekonomickej integrácie sociálne znevýhodnených skupín je jednou z tém, jedným zo subkomponentov druhej fázy iniciatívy Catching-up Regions," doplnila Jeleňová s tým, že pracovná skupina zložená z odborníkov na rómsku problematiku tiež pri výbere obcí prihliadala i na "kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele". Nemenej dôležitým aspektom tiež bola úroveň spolupráce starostu obce so zastupiteľstvom.

Výber priorít, ktorými sa má hospodársky rast obce a zlepšenie životných podmienok jej obyvateľov docieliť, je výlučne v kompetencii obce samotnej. Ako povedal Vilenik, pracovná skupina, ktorá v projekte reprezentuje čičavskú samosprávu, je zložená "zo vzorky občanov".

Zastúpenie v nej má podnikateľská sféra, agrosektor, zástupcovia rómskej komunity z oboch rómskych osád v obci, poslanci obecného zastupiteľstva, zástupcovia dvoch cirkví pôsobiacich v obci a riaditeľky základnej a materskej školy. Aj napriek tomu, že ho vízia rozvoja obce teší, na stretnutiach pracovnej skupiny sa zúčastňovať nebude. "Aby to bolo slobodnejšie, demokratickejšie rozhodnutie," vysvetlil s tým, že investičnými akciami, ktoré by mohli byť výsledkom projektu, je oprava obecných bytov nižšieho štandardu, dobudovanie obecnej kanalizácie, odstránenie divokých skládok či výstavba chodníkov.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava