Vtedy: Košičania sa pripravujú na spartakiádu
Trikrát týždenne sa schádzajú v športovej hale na nácvik skladby muži z košických závodov VSŽ a VSS.

23.03.2018 | Košický kraj | Autor: Z.Hausová

Nácvik zabezpečoval Okresný výbor spolu s Krajským výborom ČSTV. Túto skladbu nacvičovalo v roku 1965 vo Východoslovenskom kraji 1509 mužov. Cvičenci na záberoch sú z vyše 130 tisícových Košíc žiaľ jediní muži, čo sa z desiatok košických závodov pripravujú na III. celoštátnu spartakiádu. Zatiaľ sa podarilo vytvoriť len jedinú skupinu potrebných cvičencov v počte 16 mužov. Príčina? Nedostatok telocviční v Košiciach a akiste aj nezáujem závodných zložiek, najmä ZV ROH a ČSM. Nácvik vedie učiteľ priemyselnej školy strojníckej Ján Horál.

 

                    

 FOTO: Nácvik vedie učiteľ priemyselnej školy strojníckej Ján Horál. Foto: archív TASR, 20. marca 1965.

 

               

FOTO: Nácvik vedie učiteľ priemyselnej školy strojníckej Ján Horál. Foto: archív TASR, 20. marca 1965.

   

  

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

22. – 24. marec - Spomienka na obete prvého transportu žien a dievčat zo Slovenska

Poprad, kino Tatran, Námestie sv. Egídia

24. – 25. marec - Tajovského divadelné dni

Regionálna prehliadka neprofesionálneho divadla Banská Bystrica

25. marec - 35. výročie Sviečkovej manifestácie

Slávnostné verejné zhromaždenie Bratislava, Námestie Eugena Suchoňa