V St. Ľubovni rozšírili vodozádržné opatrenia na potoku Pasterník
Výstavbou došlo k zvýšeniu kapacity zadržanej vody minimálne o 80 metrov kubických.

13.11.2019 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

Mesto Stará Ľubovňa nedávno opravilo a zároveň aj posilnilo vodozádržné opatrenia na horskom potoku Pasterník v staroľubovnianskych mestských lesoch. "V rámci prác bola obnovená funkčnosť poškodených vodozádržných opatrení, zrealizovala sa oprava jestvujúcich a výstavba siedmich kusov nových drevených hrádzok. Tie pribudli k pôvodným 52 kusom hrádzok a dvom suchým poldrom, ktorých funkciou je zadržanie vody v lesnom prostredí mimo zastavaného územia mesta v čase prívalových dažďov," uvádza radnica na svojej webovej stránke.

Výstavbou nových hrádzok došlo k zvýšeniu kapacity zadržanej vody minimálne o 80 metrov kubických v čase prívalových vôd. Okrem toho vyťažili naplaveniny v spodnej časti potoka pred zástavbou rodinných domov, a to s cieľom prehĺbiť koryto a zvýšiť vodnú kapacitu a prietok potoka. Opravil sa tiež cestný priepust pod lesnou cestou, spevnený kamenným "záhozom" aj drevená lavička cez potok.

"Vodozádržné opatrenia na potoku Pasternik plnia environmentálnu funkciu zadržiavania vody v krajine a ochraňujú majetok občanov blízkej Zámockej ulice," uvádza ďalej radnica s tým, že najefektívnejší nástroj pre zadržiavanie a zhromažďovanie zrážkovej vody v čase prívalových dažďov však stále predstavujú samotné lesy. Po koreňoch stromov totiž steká voda do pôdy, kde sa vytvárajú prirodzené podzemné nádrže, z ktorých postupne odteká voda do podzemných tokov. Dochádza tak k prirodzenej eliminácii povodní a v čase sucha k zavlažovaniu pôdy.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

11.júl - Festival za Euro

Kežmarský hrad, nádvorie

11.-12.júl - Folklórne slávnosti dolnej Oravy

Tradičný jarmok - Veličná

12.júl- Včelárska a sladká nedeľa

Múzeum kysuckej dediny Vychylovka