Juhovýchodný obchvat Starej Ľubovne vybudovali za sedem mesiacov
Náklady sa vyšplhali na 2,35 milióna eur.

08.11.2019 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Výstavba juhovýchodného obchvatu mesta Stará Ľubovňa, ktorý slávnostne otvorili vo štvrtok, trvala sedem mesiacov a vyžiadala si finančné prostriedky vo výške 2,35 milióna eur. Ide o združenú investíciu krajskej a mestskej samosprávy, na ktorú miestni obyvatelia čakali 20 rokov. „Bolo to hlavne preto, že sa doteraz nenašli finančné prostriedky na realizáciu, bolo náročné aj majetkovo-právne vyrovnanie,“ zdôvodnil zdĺhavosť procesu primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko.

Kraj na projekt vyčlenil 1,35 milióna eur, zvyšný jeden milión eur financovalo mesto z úveru. V rámci výstavby obchvatu došlo aj k modernizácii cesty III/3120. Očakávaným efektom by malo byť výrazné zníženie dopravného zaťaženia historického centra mesta, eliminovanie nehodovosti, zlepšenie bezpečnosti dopravy nielen pre motoristickú verejnosť, ale i pre peších a cykloturistov. Pozitívny dosah bude mať komunikácia aj na rozvoj cestovného ruchu a zvýšenie atraktivity mesta.

„Dopravná situácia bola neudržateľná, takže sme boli nútení ísť do toho, aj keď sa nám na projekt nepodarilo získať zdroje z eurofondov. Táto cesta je určite pridanou hodnotou nielen pre našich obyvateľov, ale aj pre ľudí z okolitých obcí,“ skonštatoval primátor.

Na snímke cestár odstraňuje plot z cesty počas otvorenia juhovýchodného obchvatu v Starej Ľubovni 7. novembra 2019. FOTO TASR - Oliver Ondráš.

Zhotoviteľom stavby bol Doprastav, obchvat má dĺžku cca 929 metrov a ide o predĺženie cesty III/3146, ktorou sa odkloní tranzitná doprava motorových vozidiel z centra mesta smerom z obcí Jakubany a Nová Ľubovňa cez ulicu Levočská v Starej Ľubovni. Týmto odklonom dochádza k napojeniu obyvateľov obcí priamo na cestu I/68 na trase Stará Ľubovňa – Sabinov – Prešov. Spustením danej komunikácie do užívania pre verejnosť si občania skrátia jazdu približne o dva kilometre a zároveň ušetria viac ako desať minút času.

 „Niekedy je dôležité, aby miestna a regionálna samospráva spojila sily, som rád, že sme našli s pánom primátorom spoločnú reč a táto cesta je na svete. Toto má byť pozitívny príklad aj pre iné miestne samosprávy,“ skonštatoval predseda PSK Milan Majerský.

Samotná výstavba sa začala v jarných mesiacoch, súčasne s realizáciou stavebných prác vykonali aj prekládku inžinierskych sietí. Jednou z dominánt stavby je mostný objekt, ktorý premosťuje potok Jakubianka. Súčasťou diela bola aj modernizácia cesty III/3120 v celkovej dĺžke 1530 metrov a jej rekonštrukcia až k mostnému objektu pred vstupom do centra mesta. Dôvodom bolo značné poškodenie vrchného asfaltového krytu vozovky a plynulosť napojenia križovatky na cestu III/3120 v smere do mesta. To si vyžiadalo nielen vyššie náklady, ale aj časové predĺženie realizácie diela.

Majerský skonštatoval, že tento rok je v Prešovskom kraji rokom investícií do ciest. „Keď som bol na jednotlivých výjazdových rokovaniach so zástupcami miest a obcí, tak všetci sa viac-menej zhodli, že to, čo ich najviac trápi, sú cesty. Mňa teší, že sa nám darí v závere roka finišovať s prácami na viacerých úsekoch. Zhruba 20 miliónov eur sme dali do rozširovania ciest a ďalších približne 27 miliónov eur šlo na majetkovo-právne vyrovnanie, kúpu novej techniky, vybudovanie nových a opravy starých ciest,“ dodal na záver Majerský, ktorý verí, že to ľuďom v kraji zjednoduší život.