Košickí poslanci schválili akčný plán programu rozvoja mesta
Do športovej infraštruktúry chcú investovať sedem miliónov eur.

07.11.2019 | Bratislavský kraj | Autor: D.Semanová

Akčný plán Programu rozvoja mesta Košice na roky 2019 – 2021 košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) v stredu schválilo. Ide o základný a východiskový dokument pre plánovanie rozvojových aktivít a realizáciu projektových zámerov mesta na najbližšie obdobie. Vypracovaný bol ako súbor investičných a neinvestičných projektových zámerov Košíc.

„Akčný plán je dokument, ktorý istým spôsobom nahrádza akýsi harmonogram, ktorým by sa mohlo mesto uberať, riadiť. Na základe toho odborní pracovníci pripravujú ďalšie podklady. Súvisí aj s tvorbou rozpočtu," povedal pre TASR primátor Jaroslav Polaček s tým, že dôležitý je aj preto, že ho pripomienkovala verejnosť aj poslanci. „Je to otvorený, živý dokument," dodal.

Dokument obsahuje osem programových oblastí vrátane ich cieľov a opatrení. Okrem iného zahŕňa investície do dopravy, vzdelávania, životného prostredia, kultúry, športu či zvýšenia zamestnanosti.

Napríklad na rekonštrukciu a modernizáciu Slaneckej cesty mesto počíta so sumou okolo 20,5 milióna eur, pričom z vlastných zdrojov plánuje investovať vyše milióna eur. V akčnom pláne je zahrnuté aj vybudovanie komunikácie – obchvat Kavečany, respektíve výkup pozemkov a majetkovo-právne vyrovnanie či vybudovanie prepojovacej komunikácie Pereš-Lorinčík. Pol milióna eur má ísť aj na modernizáciu a zriaďovanie nových parkovacích miest, informačný systém. Rekonštrukcia komunikácií si má v najbližších rokoch vyžiadať sumu šesť miliónov eur a obnova trolejbusovej infraštruktúry 1,6 milióna eur.

Sedem miliónov eur chce mesto Košice investovať do športovej infraštruktúry a počíta aj s výstavnou Národného tenisové centra (NTC). Výška investície predstavuje 15 miliónov eur, z toho vlastné zdroje majú byť vo výške tri milióny eur.

Akčný plán obsahuje i výstavbu nových mestských nájomných bytov. Na rekonštrukciu a vybavenia základných a materských škôl má ísť spolu 8,7 milióna eur. Revitalizácia Mlynského náhonu má v najbližších rokoch stáť 1,93 milióna eur.

„Projektové zámery v Akčnom pláne sú základom pre výber projektov určených do realizačnej etapy. Akčný plán je východiskom pri tvorbe programového rozpočtu a zároveň je v súlade s rozpočtom pri zabezpečovaní financovania jednotlivých projektových zámerov,“ uvádza sa v schválenom dokumente, ktorý má byť podkladom na zostavenie rozpočtu mesta na nasledujúce roky.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava