Mesto Prešov renovuje nádvorie pred budovou PKO Čierny orol
V súčasnosti sa realizuje pamiatkovo-archeologický výskum.

07.11.2019 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Mesto Prešov začalo renovovať nádvorie pred historickou budovou Parku kultúry a oddychu (PKO) Čierny orol. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Tomeka na nádvorí sa v súčasnosti začína s realizáciou pamiatkovo-archeologického výskumu.

"Mesto začalo s obnovou historickej budovy Čierneho orla ešte v roku 2018. Ošarpanú omietku nahradila úplne nová fasáda vrátane malieb a náterov kovových konštrukcií. Práce v objeme takmer 438.000 eur zrealizovala stavebná firma, ktorá uspela v procese verejného obstarávania. Nakoľko ide o historický objekt, zhotoviteľ postupoval podľa odporúčaní Pamiatkového úradu Slovenskej republiky s dôrazom na zachovanie architektonických detailov," uviedol Tomek.

Zámerom mesta je podľa jeho slov pokračovať v obnove historického areálu, súčasťou ktorej je aj renovácia nádvoria Čierneho orla. Ako povedal, stavebným prácam však musí predchádzať pamiatkovo-archeologický výskum, ktorý vykoná víťaz verejného obstarávania za 29.220 eur.

"Realizácia výskumu je rozdelená na dve etapy. Prvá etapa zahŕňa terénny výskum a jej cieľom je identifikovať a preskúmať archeologické objekty na mieste navrhovanej stavby. Realizovaná bude formou dvoch ručne kopaných sond, pričom zhotoviteľ výskumu bude vychádzať aj z historických mapových podkladov. Ukončenie prvej etapy výskumu je naplánované 15. decembra. Vyhotovená bude aj dokumentácia s návrhom postupu výskumných prác pre druhú etapu, ktorá bude prebiehať súbežne s realizáciou stavebných prác na obnove samotného nádvoria," priblížil Tomek.

PKO Čierny orol sa nachádza na Hlavnej ulici v historickom jadre mesta Prešov. Objekt je zapísaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu, registri nehnuteľností národných kultúrnych pamiatok. S hlavným námestím je prepojený úzkou pasážou s nádvorím. Budovu postavili v 40. rokoch 19. storočia a po rozsiahlom požiari v roku 1887 bola stavebne upravená v neorenesančnom štýle. Trojpodlažný objekt slúži od svojho vzniku na kultúrno-spoločenské účely ako objekt mestskej reduty.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina