Obraz od kňaza J. Kenedicha zdobí kostol v Abranovciach
Potulky redaktorov TASR po slovenských obciach.

04.11.2019 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Gréckokatolícky chrám v Abranovciach je zasvätený sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky. Bol postavený v roku 1867 a v septembri o rok neskôr bol posvätený. Viac razy bol renovovaný, naposledy v septembri tohto roku ho posvätil gréckokatolícky arcibiskup a metropolita Ján Babjak.

"Je charakteristický svojou maľbou. Hore na strope je pôvodný obraz, ktorý vyjavuje Premenenie Pána. Potom sú tu štyria evanjelisti. Vo svätyni je kríž, holubica a patrón chrámu – Narodenie presvätej Bohorodičky. Je to novšia maľba. Pôvodná nebola taká, by som povedal dokonalá, bola veľmi bohato ornamentálna, ikonostas bol dokončený v tomto roku," uviedol pre TASR dočasný duchovný správca farnosti Abranovce a zároveň archivár Arcibiskupského úradu v Prešove Gabriel Székely.

V chráme sa nachádza i dielo rímskokatolíckeho kňaza, ktorý kedysi pôsobil v susednej obci Kokošovce. "Je to veľmi zaujímavý obraz. Namaľoval ho rímskokatolícky duchovný Jozef Kenedich, ktorý vytvoril viac obrazov, bol umelcom. Obraz znázorňuje výjav Pane zachráň nás, teda búrku na mori," priblížil Székely.

Vo farnosti sa podľa jeho slov trikrát uskutočnili misie a pochádza odtiaľ i nebohý gréckokatolícky biskup Ján Hirka, ktorý je pochovaný spolu so svojimi rodičmi neďaleko chrámu.

"Pôvodný prvý chrám bol drevený aj s dreveným ikonostasom. Jediná ikona, ktorá sa zachovala, je zo žertveníka a nachádza sa momentálne v kaplnke. Je to obraz presvätej Bohorodičky s dieťaťom," povedal Székely.

Zaujímavosťou v obci je i drevená zvonica, ktorá v minulosti slúžila i ako márnica. V roku 1831, keď v Uhorsku prvýkrát vyčíňala epidémia cholery, zahynulo v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia v Abranovciach viacero ľudí.

"Cintorín je veľmi starý. Pod chrámom sú hroby z obdobia, keď bol veľký mor a cholera. Dokazujú to aj matriky, že zomrelo veľké množstvo ľudí," dodal Székely.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. júla - Huncokárske slávnosti Modra

areál mestskej vily a Penzión Huncokár, Piesok

20. júla - Dni Štefánika

4. ročník Medzinárodného pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika Brezová pod Bradlom

21. júla - Turčianska harmonika

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny