Žilina hľadá riaditeľa Útvaru hlavného architekta
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 22. novembra.

30.10.2019 | Žilinský kraj | Autor: M.Mlynárová

Mesto Žilina vyhlásilo výberové konanie na voľné pracovné miesto riaditeľa alebo riaditeľky Útvaru hlavného architekta (ÚHA). Jeho úlohou bude riadiť rozpočtovú organizáciu ako koncepčné pracovisko zamerané na tvorbu verejných politík a stratégií rozvoja mesta. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 22. novembra do 12.00 h, dokedy je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu Mestského úradu v Žiline písomnú žiadosť spolu s potrebnými dokladmi a štruktúrovaným životopisom. "Viac informácií o požiadavkách na kandidátov je k dispozícii vo zverejnenej výzve na internetovej stránke mesta či na kariérnych inzertných portáloch," doplnil Miškovčík.

Súčasťou výberového konania bude vypočutie uchádzača pred odbornou výberovou komisiou, kde bude môcť prezentovať výsledky svojej odbornej činnosti, predloženú koncepciu rozvoja – vízie mesta Žilina a koncepciu organizačnej štruktúry. Na základe rozhodnutia komisie predloží primátor mestskému zastupiteľstvu návrh vymenovať vybraného uchádzača na obdobie šiestich rokov do funkcie šéfa útvaru.

Samospráva považuje ÚHA, ktorého vznik schválili v apríli poslanci, za kľúčový pri vytváraní koncepčných zmien v meste. "Jeho hlavnou úlohou bude zabezpečovať a garantovať rozvoj územia a dlhodobý rozvoj mesta. Je zároveň akýmsi partnerom pre developerov a pre všetkých, ktorí do Žiliny prichádzajú, chcú tu investovať a stavať. Útvar hlavného architekta bude zbierať dáta, na základe ktorých budeme pripravovať podklady pre územné rozhodnutia a strategické plány. Očakávam, že nový riaditeľ či riaditeľka bude sám iniciatívne prinášať návrhy v oblasti plánovania rozvoja mesta, urbanizmu a architektúry," uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne. Na útvare by mali pracovať aj ďalší odborníci, napríklad architekt, urbanista, ekológ, krajinný architekt či dopravný inžinier.

Nový riaditeľ ÚHA by podľa Miškovčíka mal byť manažér s jasnou predstavou o koncepcii rozvoja Žiliny s prehľadom v súčasných trendoch v oblasti mestských projektov a mestského plánovania. "Okrem toho by mal mať aspoň päťročnú odbornú prax v architektúre, urbanizme alebo tvorbe verejných politík, znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania a skúsenosť s vedením pracovného kolektívu," zdôraznil hovorca s tým, že k žiadosti na výberové konanie môžu záujemcovia priložiť aj portfólio urbanistických a architektonických prác.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava