Inšpekcia životného prostredia pochybenie v Kôprovej doline nezistila
Podnet podala občianska iniciatíva My sme les.

15.10.2019 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Podozrenie na porušenie zákona o ochrane prírody vo Vysokých Tatrách sa nepotvrdilo. Podnet v súvislosti s odstraňovaním suchých stromov v Kôprovej doline podala občianska iniciatíva My sme les. Preskúmali ho inšpektori životného prostredia zo strany Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP). TASR o tom informovala Martina Petránová z TANAP-u.

Ako uviedla, iniciatíva My sme les podala podnet ešte koncom júna. Podľa nej Štátne lesy TANAP-u v termíne od 20. do 25. júna 2019 vykonávali odstraňovanie suchých stromov v okolí zeleno značeného turistického chodníka Rázcestie pred Tichou – Zverienec a tiež modro značeného turistického chodníka Tri studničky – Kôprová – Hlinská v lokalite Pod Grúnikom – Nad Bytom, kde platí najprísnejší stupeň ochrany, bez toho, aby na túto činnosť mali výnimku zo zákona o ochrane prírody a krajiny.

Ako povedala Petránová, podnet preskúmal Inšpektorát životného prostredia (IŽP) Košice a dospel k záveru, že na výrub drevín nebol potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody, teda Okresného úradu v Prešove. Podľa IŽP bol realizovaný v súlade so zákonom o ochrane prírody a šlo o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka spôsobené nekontrolovateľným padaním nielen suchých konárov, ale aj celých stromov rastúcich v bezprostrednej blízkosti turistického chodníka na území národnej prírodnej rezervácie Kôprová dolina.

"Kvitujeme, že inšpekcia spiľovanie životunebezpečných stromov nezastavila. Tí, ktorí takéto podnety podávajú, si asi celkom dobre neuvedomujú, aké to môže mať dôsledky. Keby inšpekcia svojím rozhodnutím túto činnosť zastavila, ohrozilo by to turistickú sezónu v Tatrách, keďže ako správca turistickej a informačnej siete na území TANAP-u by sme boli nútení uzavrieť viaceré turistické trasy, ak sme si nechceli vziať na zodpovednosť životy návštevníkov," zareagoval na rozhodnutie inšpekcie riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u Maroš Petrík.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

18.máj – Vďaka, Slovensko

Online koncert v katedrále na Nitrianskom hrade

19. máj - My sa nevieme sťažovať nahlas

Vernisáž 22. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Banská Štiavnica

19. máj - Dobrovoľníci budú čistiť brehy Liptovskej Mary

Uvoľňovanie opatrení počas pandémie