Spišská Nová Ves zrekonštruuje štadión
Slovenský futbalový zväz schválil mestu dotáciu 750.000 eur.

16.03.2018 | Košický kraj | Autor: A.Hudecová

„V tomto roku po schválení zmeny rozpočtu v mestskom zastupiteľstve  uvažujeme s búraním betónových oválov a hrubými terénnymi úpravami, prípadne s inžinierskymi sieťami pod budúce tribúny. Neskôr budú nasledovať ďalšie etapy zahŕňajúce nové tribúny, severnú a západnú, rekonštrukciu existujúcej tribúny, budovanie parkovacích plôch a oplotenie,“ povedal TASR primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný.

Rekonštrukcia futbalového štadióna bude rozdelená do etáp, radnica predpokladá na zhruba tri roky. Dotácia zo SFZ však tvorí len časť nákladov, zvyšok bude hradený z rozpočtu mesta, po zvážení v MsZ nevylučuje samospráva ani úver. Celkové náklady sa budú podľa primátora pohybovať na úrovni dvoch miliónov eur.  

„Zobrali sme si taký príklad zo štadióna v Žiari nad Hronom, kde postupovali veľmi podobne,“ doplnil primátor s tým, že okrem spomínaných prác sa vybuduje aj nové zázemie pre športovcov vrátane šatní a sociálnych zariadení.

Nevýhodou pri obnove podľa Volného je, že sa nestavia na zelenej lúke a štadión sa nebude zatvárať. „Rozdelenie prác na etapy však umožní prevádzku štadióna bez väčších obmedzení, že sa to dá, je zrejmé z viacerých prebiehajúcich rekonštrukcií futbalových štadiónov na Slovensku,“ ubezpečil primátor s tým, že režim využívania športovej plochy určí po obnove Správa telovýchovných zariadení mesta podľa dopytu a kapacitných možností. O inom ako športovom využití, napríklad na koncerty, sa však predbežne neuvažuje, nakoľko areál je obklopený obytnými viacpodlažnými domami s veľkým počtom obyvateľov. 

Futbalový štadión v Spišskej Novej Vsi slúži miestnym už 90 rokov. Od roku 1928 ho postupne budovali až do terajšej podoby. Podľa primátora je dobrou správou, že sa zhruba pred rokom podarilo mestu dostať tento stánok späť do vlastníctva samosprávy. „Od rekonštrukcie si v prvom rade sľubujeme splnenie podmienok SFZ na daný typ štadiónu a poskytnutie štandardných podmienok na úrovni dnešnej doby pre športovcov aj športovú verejnosť,“ uzatvára Volný.

Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves má v súčasnosti 16 družstiev, vrátane dvoch dievčenských, spolu je v ňom evidovaných 265 športovcov prevažne v mládežníckych kategóriách. 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

23. – 24. február - Krňačky Chopok

5. ročník o Veľkú cenu Jasnej Brezno

24. február - V jednom je sila

Stretnutie jednorodičov Bratislava, Staré lýceum

24. február - Majstri Pravnianskej doliny

Stretnutie remeselníkov Nedožery-Brezany